Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

79

 

331

 

332

 

80

 

81

 

82

 

83

 

Ikona Przemienienia Pańskiego. Klasztor Przemienienia Pańskiego jest największym i jednym z najbardziej spektakularnych klasztorów nie tylko w Meteorach, ale w całej Grecji.

 

Pan Chrystus, tuż przed Ukrzyżowaniem, wziął trzech swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, jak widać w ikonostasie i wyniósł ich na wysoką górę zwaną Tabor i został przemieniony przed nimi, to znaczy, że Jego twarz stała się jasna jak słońce, a Jego szaty stały się białe jak światło. Po prawej i lewej stronie Pana Chrystusa pojawiły się dwie postacie ze Starego Testamentu, Mojżesz i Eliasz, reprezentujące odpowiednio Prawo i Proroków. Podczas gdy uczniowie nie mogli znieść tego światła i upadli (nie otrzymali Pięćdziesiątnicy), Wtedy przyćmiła ich chmura jasności i z nieba rozległ się głos – taki sam, jaki usłyszeli podczas Objawienia Pańskiego – który powiedział: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”; Kiedy uczniowie upadli na ziemię w strachu, usłyszeli, jak Pan Jezus mówi do nich: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Kiedy otworzyli oczy, nie zobaczyli nikogo oprócz Pana Jezusa. Kiedy zeszli z góry, Pan Chrystus powiedział im, aby nikomu o tym nie mówili, dopóki nie zmartwychwstanie.
 
W ikonie Święta Przemienienia Pańskiego Pan Chrystus jest centralną postacią, pojawiającą się w dominującej pozycji w okrągłej mandorli. Jest wyraźnie w wizualnym i teologicznym centrum ikony. Jego prawa ręka jest uniesiona w błogosławieństwie, a lewa ręka zawiera zwój. Mandorla z jaskrawymi kolorami bieli, złota i błękitu reprezentują boską chwałę i światło.
 
Eliasz i Mojżesz stoją na szczycie oddzielnych szczytów górskich po lewej i prawej stronie Pana Chrystusa. Kłaniają się Panu Chrystusowi z prawymi rękami uniesionymi w geście wstawiennictwa wobec Niego. Św. Jan Chryzostom wyjaśnia obecność tych dwóch ojców wiary ze Starego Testamentu na trzy sposoby. Stwierdza, że reprezentują One Prawo i Proroków (Mojżesz otrzymał Prawo od Pana Boga, a Eliasz był wielkim prorokiem); oboje doświadczyli wizji Pana Boga (Mojżesz na górze Synaj i Eliasz na górze Karmel); i reprezentują żywych i umarłych (Eliasz, żywy, ponieważ został zabrany do nieba przez rydwan ognia, i Mojżesz, umarły, ponieważ doświadczył śmierci).
 
Poniżej Pana Chrystusa są trzej Apostołowie, którzy swoją postawą na ikonie ukazują swoją odpowiedź na przemienienie Pana Chrystusa. Jakub przewrócił się do tyłu z rękami na oczach. Jan w centrum upadł na twarz. Piotr klęczy i wyraża chęć zbudowania trzech namiotów. Szaty Apostołów są w stanie chaosu, co wskazuje na dramatyczny wpływ, jaki wywarła na nich wizja.
 
Ikona święta kieruje naszą uwagę na wydarzenie Przemienienia, a konkretnie na chwałę Bożą objawioną w Panu Chrystusie. Wydarzenie to miało miejsce w krytycznym momencie służby naszego Pana, właśnie wtedy, gdy wyruszał On w podróż do Jerozolimy. Wkrótce doświadczy upokorzenia, cierpienia i śmierci Krzyża. Jednak chwalebne światło Zmartwychwstania zostało objawione, aby wzmocnić Jego uczniów na próby, których wkrótce doświadczą.
 
Święto Przemienienia wskazuje również na wielkie i chwalebne Powtórne Przyjście naszego Pana i wypełnienie Królestwa Bożego, kiedy całe stworzenie zostanie przemienione i napełnione światłem.
 
 
677

 

84

 

295

 

Raphael był prawdopodobnie największym rysownikiem w historii sztuki europejskiej. Urodził się w Urbino, gdzie jego ojciec, Giovanni Santi, był malarzem dworskim. Od 1500 roku - kiedy został niezależnym mistrzem - pracował w środkowych Włoszech, zwłaszcza we Florencji. W 1508 roku, w wieku 25 lat, Rafał został wezwany na dwór papieża Juliusza II, aby pomóc w remoncie papieskich apartamentów i pozostał w Rzymie przez resztę swojego krótkiego życia.To studium przygotowawcze do ołtarza Przemienienia Pańskiego w Watykanie w latach 1518–20 jest bez wątpienia jego największym rysunkiem.30 września 1976 r. Watykan wydał serię znaczków upamiętniających przemienienie Chrystusa. Sześć znaczków przedstawia szczegóły z „Przemienienia” Rafała, który wisi w Muzeum Watykańskim.Na każdym znaczku widnieje „TRANSFIGURAZIONE” u góry i „POSTE VATICANE” u dołu.
30-lirowy znaczek jest reprodukcją Mojżesza z Tabelą Prawa.
40-lirowy znaczek przedstawia przemienionego Chrystusa.
50-lirowy znaczek przedstawia i wizerunek proroka Eliasza z książką.
100-lirowy znaczek przedstawia dwóch apostołów św. Filipa i św. Andrzeja
150-lirowy znaczek przedstawia grupę krewnych opętanej osoby zebranych razem z dwiema kobietami. Apostołowie próbują uwolnić opętanego chłopca z jego demonicznej własności. Nie są w stanie wyleczyć chorego dziecka, dopóki nie nadejdzie niedawno przemieniony Chrystus, który dokonuje cudu.
W tle 200-lirowego znaczka znajduje się krajobraz, a na dolnym planie widoczne są dwie ręce krewnych opętanej osoby.

 

576

 

577

 

296

 

85 86

 

 87