Gościmy

Odwiedza nas 173 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Spis treści

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawsze jesteśmy skłonni nie robić tego, co dobre i właściwe. Dlatego prosimy:
 
NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE.
 
Całe nasze życie jest takie kuszące; żaden wiek, żadna klasa, żadna sytuacja życiowa nie jest od tego wolna. Ale istnieje podwójna pokusa, jedna dobra, a druga zła. Pokusa zesłana przez Pana Boga jest sprawdzianem, tak jak na egzaminie, człowiek powinien być świadomy swojej wiary, cierpliwości, miłości. Nie powinniśmy odmawiać takich godzin egzaminów, moglibyśmy modlić się o wiele błogosławieństw ze swojego serca np. dla domu; albowiem „błogosławiony mąż, który znosi pokusę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia”, pokusa zła, nie chce nas wzmocnić w wierze, ale zwieść nas w wierze, nie chce nas prowadzić do Pana Boga, ale oderwać nas od Pana Boga.
 
Na kartce widać dwoje uroczych bawiących się dzieci. Jedna z nich entuzjastycznie podskakuje na jaskrawo ubarwionego motyla, druga schyla się, aby zerwać piękny kwiat. Ale o krok dalej, ziewa głęboka otchłań. Ale - za nimi stoi święta, niebiańska postać i opiekuńczo rozkłada ręce nad dziećmi. Nie martwimy się już o maluchy. Anioł Stróż zapewni ci bezpieczeństwo. Czy my dorośli, tak jak nasze dzieci, możemy być pocieszeni przez takie zachowanie? Czy ich potrzebujemy? Tak, my sami często jesteśmy tymi dziećmi, które tropią motyla lub kwiatek i nie podejrzewają niebezpieczeństwa, które kryje się za nimi.
 
Clip 24
 
A. H. Francke doświadczył, że w trudnych czasach pokusy tylko słowo Boże i modlitwa przynoszą właściwą pomoc. Z ciężkim sercem chodził po placu budowy sierocińca, bo nie miał już na czym budować. Następnie robotnik wręczył mu małą monetę znalezioną w gruzach z napisem: „Bóg pozwala, by pokusa się skończyła, abyś mógł ją znieść”. Potem ujrzał jasno świecącą gwiazdę Bożą i znów był pocieszony i szczęśliwy. 
 
Możemy tu przytoczyć z Biesiady Mądrości Księgę Przysłów 10,1 „Przysłowia Salomona. Mądry syn radością ojca, strapieniem matki syn głupi”.
 
Głupota według Biblii mierzy się moralnym postępowaniem człowieka i jego relacją do celu ostatecznego, a nie upośledzeniem umysłu (mózgu). Mądrość świata, jeżeli nie uznaje Pana Boga lub przeciwstawia się Jego zbawczemu dziełu, jest głupstwem. Konsekwentnie ten, kto zamyka się w świecie doczesnym i w nim jedynie pokłada nadzieję, jest głupim. Ten natomiast, kto wyrzeka się wszystkiego, aby mieć wszystko i traci życie, aby zyskać życie, nie jest głupim. Jest on mądry wobec Pana Boga, chociaż może uchodzić za głupiego przed światem.
 
W Słowniku podstawowych pojęć Teologicznych można znaleźć taką definicję głupoty:
 
„Głupota jest przeciwieństwem mądrości. Posiada ona swoje stopnie: od nieroztropności aż po grzeszność. Biblia mówi o głupocie rzeczywistej i pozornej. Mądry syn radością ojca, strapieniem matki syn głupi (Prz 10, 1). Głupim jest mężczyzna, który daje się uwieść kobiecie (Prz 7, 1-23). Głupimi są ludzie, którzy polegają na swych bogactwach (Łk 12, 20), nie uznają wymagań Bożych (Mt 25, 10-13), nie rozpoznają z dóbr widzialnych tego, który jest (Mdr 13, 1) i podają się za mądrych, stali się głupimi (Rz1, 22).
 
Clip 25
 
Pan Bóg nigdy nie opuszcza w pokusie swe sługi. Próbuje ich, ale nie ponad ich siły i wzmacnia ich swą łaską w miarę potrzeby.
 
Czytamy w życiorysie św. Antoniego, że pewnej nocy święty ten cierpiał ze strony szatana napaści najgwałtowniejsze i najzawziętsze.
 
Złe duchy, ukazujące się świętemu w kształtach widzialnych, zadawały mu cierpienia niesłychane. Święty, wznosząc oczy ku niebu, ujrzał światło promienne, które przenikając do jego celi rozproszyło ciemności, wypędziło szatanów i w jednej chwili uśmierzyło wszystkie jego cierpienia.
 
- Gdzieś był Panie -zawołał święty – gdy wrogi me nękały mnie tak straszliwie? Dlaczego nie przyszedłeś mi z pomocą na początku walki, jaką z nimi stoczyć musiałem?
 
I wtedy usłyszał głos:
 
- Antoni! Byłem tu od początku tej walki i patrzyłem na nią. Widziałem, że walczysz mężnie; to też odtąd zawsze będę przy tobie i uczynię imię twe sławne na cały świat.