1612 - Kapitulacja polskiej załogi Kremla (przerwa w działaniach militarnych do 1617). Konfederacje wojskowe (do 1614). Publikacja (w Krakowie) wierszowanego podręcznika górnictwa i hutnictwa Officina ferraria Walentego Roździeńskiego;

 

9

 

1613 - Pierwszy wielki piec hutniczy (na Kielecczyźnie). Powołanie trybunału skarbowego w Radomiu (miał regulować zadłużenie wobec wojska);

 

44

 

45

 

Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach — z okazji organizowanych przez to stowarzyszenie imprez pod nazwą Dymarki Świętokrzyskie — wydawało co roku medale prezentujące zabytki techniki Kielecczyzny. W 1972 r. pokazano na medalu fragment najbardziej znanego zabytku techniki hutniczej — huty w Samsonowie. Przedstawia on ruiny pieca wzniesionego w 1882 r. Na medalu znajduje się napis „Wielki piec w Samsonowie — Zabytki techniki Kielecczyzny". Medal  projektował art. plastyk Jan Łęski.   Wszystkie medale wydawane przez TPGHiPS wykonane są z proszków spiekanych.

 

46

 

47

 

1614 - Sielanki Szymona Szymonowica;

1617 - Niepowodzenia wojsk polskich w walkach ze Szwedami o Inflanty (utrata Parnawy, dwuletni rozejm);

1618 - Nieudana próba zdobycia Moskwy, rokowania z Rosją w Dywilinie: Polska otrzymuje ziemie: siewierską, smoleńską i czernihowską. Objęcie lenna pruskiego przez Hohenzollernów brandenbusrskich. Przez port w Gdańsku eksportowano największą w dziejach dawnej Polski ilość zboża - 115521 łasztów (1 łaszt = 3283 litry);

 

2

 

1582 - Rozejm w Jamie Zapolskim - powrót Inflant, Połocka, Wieliża do Rzeczypospolitej;

1611 - Wydzielenie z Kurlandii powiatu piltyńskiego;

1618 - Objęcie tronu w Prusach Książęcych przez Hohenzollernów brandenburskich;

 

1619 - Wysłanie przez Zygmunta III Wazę oddziału lisowczyków ma pomoc Wiedniowi, zagrożonemu przez księcia siedmiogrodzkiego - Bethlena Gabora. Zakończenie budowy kościoła świętych Piotra i Pawła w Krakowie;

 

51

 

1620 - Wyprawa Stanisława Żółkiewskiego na Mołdawię. Klęska w bitwie pod Cecorą. Początek XVII-wiecznych wojen polsko-tureckich. Wystawienie pierwszego spektaklu operowego (na dworze Lubomirskich w Wiśniczu);

 

10

 

27

 

Zamek w Wiśniczu, między innymi miejsce powstania najstarszej polskiej książki kucharskiej "Compedium ferculorum albo zebranie potraw" napisanej w 1682 roku przez Stanisława Czernieckiego.

 

1621 - Skuteczna obrona Chocimia przezd Turkami. Klęski w Inflantach - zajęcie Rygi przez Szwedów, którzy w następnym roku docierają do Kurlandii. Urodził się Jan Andrzej Morsztyn (zm. 1693), poeta. Urodził się Wacław Potocki (zm. 1696), poeta;

 

11

 

1624 - Zwycięstwo nad Tatarami pod Martynowem - powstrzymanie najazdu;

1625 - Zajęcie pozostałej części Inflant przez Szwedów. Bunt Kozaków stłumiony przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego (ograniczenie rejestru, zakaz wypraw łupieżczych);

1626 - Powstrzymanie najazdu tatarskiego pod Białą Cerkwią. Początek wojny ze Szwedami o ujście Wisły do 1629);

 

48

 

Należy to wspomnieć o bardzo ważnej instytucji, bez której nie byłoby tak potężnej polskiej floty. KOMISJA OKRĘTÓW KRÓLEWSKICH. Powołana przez króla polskiego Zygmunta III Wazę na wzór ► komisji morskiej z czasów króla Zygmunta Augusta, działająca w latach 1626–1628, kontynuująca następnie prace dzięki inicjatywie kolejnego króla polskiego Władysława IV w 1635–1636. Jej celem była budowa regularnej polskiej floty wojennej, związana z militarnym zagrożeniem ze strony Szwecji oraz pretensjami polskiej dynastii królewskiej Wazów do korony szwedzkiej. Komisja (zwana też komisją okrętów) została powołana przez króla Zygmunta III około 9 XI 1626, podczas jego pobytu (wraz z synem, królewiczem Władysławem) w Gdańsku. Decyzja zapadła w obliczu wojny polsko-szwedzkiej z lat 1625–1629 oraz w związku z ofensywą szwedzką w Prusach. Bezpośrednim celem komisji było zorganizowanie od podstaw floty wojennej, mogącej przeciwstawić się marynarce króla Szwecji.

 

52

 

Pod koniec 1626 roku flota polska posiadała 7 dużych trzymasztowych okrętów gotowych do walki, z których każdy wyposażony był w około 20 - 30 dział. Na głównych masztach łopotały czerwone bandery, na których widniała zgięta ręka trzymająca szablę.

 

1627 - Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie morskiej pod Oliwą;

 

12

 

18

 

20

 

Jednak żaglowce to jest piękny widok. Jeszcze wykonane z takim smakiem i profesjonalizmem to jest kunszt najwyższej klasy. Na pierwszym planie bitwy morskiej pomiędzy polską flotą a eskadrą szwedzkich okrętów, widzimy okręt admiralski "Rycerz Święty Jerzy". W bitwie brały udział okręty: "Święty Jerzy", "Król Dawid", "Wodnik", "Latający Jeleń".

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

Medal: Arend Dickmann - admirał polskiej floty wojennej
Sygnatura – BCH 1987 - na awersie
Wykonany na zlecenie PTAIN
Projekt - Bogdan Chmielewski
Technika - Bity ø 70 mm.
Materiał - Tombak patynowany
Wykonanie - Mennica Państwowa
Nakład - 1400 egz.
Waga 134 g

 

58

 

59

 

Medal 1993 - ADMIRAŁ FLOTY POLSKIEJ AREND DICKMANN
WAGA: 127 g
ŚREDNICA: 70 mm
Metal: brąz patynowany
Projektanci: Roussana i Andrzej Nowakowski
Producent: Mennica Państwowa

 

64

 

65

 

1628 - Początek działalności stałej sceny operowej na Zamku Królewskim w Warszawie (do 1646);

1629 - Rozejm polsko-szwedzki w Starym Targu (Szwecja zatrzymuje porty z wyjątkiem Gdańska, Pucka i Królewca oraz otrzymuje prawo do pobierania części cła z Gdańska). Powstrzymanie najazdu tatarskiego. Udział Krzysztofa Arciszewskiego w holenderskiej ekspedycji na tereny dzisiejszej Brazylii (Ameryka Południowa, do 1639);

 

49

 

Żetony te były w obiegu i funkcjonowały jako środek płatniczy w roku 2007 na terenie miasta Mosina.
- data emisji : 2007
- nakład : 1000 egzemplarzy
- średnica : 27 mm
- metal : miedź
Kolekcjonowanie monet zastępczych staje się coraz bardziej popularne.
Liczne emisje, małe nakłady oraz ciekawa stylistyka sprawiają, że monety zastępcze są wspaniała alternatywą dla monet emitowanych przez NBP.

 

1630 - Szwedzi na Pomorzu Zachodnim. Odrzucenie projektu reformy zasad wolnej elekcji autorstwa zmarłego Jana Zamoyskiego. Ukazanie się zbioru kolęd polskich Jana Żabczyka;

1631 - Budowa zamku Ossolinskich - Krzyztopór - pod Ujazdem na ziemi sandomierskiej (do 1644);

1632 - Śmierć Zygmunta III Wazy. Panowanie Władysława IV Wazy (do 1648). Wojna o Smoleńsk z Rosją (do 1634);