Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

1 Sm 1,1-2; 11,18-21; Modlitwa o potomstwo.

 

5

 

! Sm 3,1-21; Pan Bóg jest z każdym z nas.

 

6

 

1 Sm 16,11-13; Namaszczenie na króla.

 

7

 

1 Sm 20,1-42; Dziękuję Panu Bogu za przyjaciół.

 

8

 

Ps 139,13-18; Dziękuję Panu Bogu za wszystkie stworzenia, miłość i troskę o każdego z nas.

 

9

 

Łk 2,40-52; Nauka Pana Jezusa.

 

 10

 

Łk 4,16-21; Dziękuję Panu Bogu za Biblię.

 

 11

 

Łk 5,1-11; Pan Jezus chce być przyjacielem wszystkich ludzi.

 

12

 

J 6,1-14; Nakarmienie wielu ludzi.

 

 13

 

Łk 8,22-25; Pan Jezus uspokaja burzę.

 

14

 

Mk 10, 13-16; Pan Jezus kocha wszystkie dzieci.

 

 15