1

 

1b 1c

 

Od dawna chodziły za mną dwa tematy: 1000-lecie chrześcijaństwa polskiego oraz Solidarność. Wybór padł na ten pierwszy temat. Przeogromny temat, ale za to jak bardzo uczy historii, która wydaje mi się jest niezbędna w funkcjonowaniu każdego człowieka. Poprzez poczet wszystkich królów oraz ważniejsze wydarzenia w kraju w czasie panowania poszczególnych władców, podparte walorami filatelistycznymi (może i nie tylko) pokazuję kawał historii naszego państwa.

 

Jak we wszystkich moich zbiorach np.: http://epopejabalonowa.pl/ walory, które umieszczam na stronie są moją własnością. Nie kopiuję, nie ściągam z innych stron lecz umieszczam te, które posiadam.

 

Każdy okres panowania władców polskich na samym początku opisu jest zilustrowany portretem danego władcy. Są to reprodukcje najpopularniejszego dzieła Jana Matejki "Poczet królów i książąt polskich". Serie wizerunków władców wykonane techniką drzeworytniczą. Sama technika wykonania oryginału – rysunek pozbawiony kolorów – dostosowana została do ówczesnych możliwości drukarskich.

 

Ważniejsze wydarzenie opisane w poszczególnych latach za panowania danego władcy wypisałem z bardzo ciekawej książki pp. Tomasza Bibery, Anny i Macieja Leszczyńskich "Tajemnice władców Polski". Chronologicznie daty są tak opisane ciekawie, że pod każdą z nich mogę podstawić interesujący walor czy dokument co w pełni odzwierciedli wydarzenie, a ponadto bardziej utrwali daną sytuację.

 

Mój opis historii sięga od czasów chrztu Mieszka I czyli początków chrystianizacji do III rozbioru Polski, upadku państwa, do 1795 roku. W zbiorze znajdą się walory filatelistyczne, kartki pocztowe, zdjęcia, znaki revenue czy inne dokumenty świadczące o wydarzeniu. Temat jest nadal uzupełniany, gdyż ciągle pojawiają sie nowe walory związane z danym wydarzeniem. Jeżeli nie nowe wydania to starsze, które gdzieś tam u kogoś leżały by w końcu zobaczyły światło dzienne.

 

Na wstępie cofnę się do czasów biblijnych i chcę zilustrować kartami wydania angielskiego, jak doszło do chrześcijaństwa. Poprzez ilustracje wydarzeń z Pisma Świętego, chcę przedstawić jak to wszystko się zaczęło, zanim dojdę do 966 roku chrztu Mieszka I. Każda karta jest na odwrotnej stronie opisana ustępem z Pisma Świętego. Ja ograniczę się do podania sygnatur fragmentów Pisma Świętego, który ściśle nawiązuje do danej karty.

 

Jak widać są to karty bardzo obrazowe, ale czy nie o to chodzi co powiedział Pan Jezus, że "Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" czy w innym miejscu „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Dziecko ufa bez namysłu. Nie może żyć nie ufając tym, którzy są dookoła. Jego zaufanie nie jest cnotą, jest życiową koniecznością. Tym, co posiadamy najlepszego, co umożliwi nam spotkanie z Panem Bogiem, jest w nas spontanicznie otwarte serce dziecka, które ośmiela się z całą prostotą prosić, które chce być kochane.

 

Co prawda dużym zaskoczeniem jest dla nas dorosłych to, że Pan Jezus jako wzór postawił dziecko. Ksiądz Jan Twardowski tak pisał: "Dziecko, zwłaszcza małe, chociaż nie rozumie jeszcze niczego, instynktownie wyczuwa, że jego ojciec wszystko wie, wszystko może i że je kocha. Powinniśmy się uczyć takiego podejścia dziecięcego w sprawach naszej wiary. Widzieć w Panu Bogu - Ojca, który wie, który może, który jest miłością i światłem, chociaż otacza nas ciemność".

 

Rdz 1,1-5,14-18; Pan Bóg stwarza niebo, ziemię, dzień, noc, słońce, gwiazdy.

 

clip

 

Rdz 1,10-12; Pan Bóg stwarza wodę, rośliny, drzewa.

 

1a

 

Rdz 1,20-25; Pan Bóg stwarza ptaki, zwierzęta.

 

2

 

Rdz 1,26-28; Pan Bóg stwarza ludzi.

 

3

 

Rt 4; Dziękuję Panu Bogu za rodzinę.

 

4