Wacław II

 

Urodzony w 1271 roku, syn króla czeskiego Przemysława Ottokara II i księżniczki halickiej Kunegundy. Władzę w Czechach objął w roku 1258. W 1291 roku, wspierany przez książąt śląskich zajął Kraków pod pretekstem pokrewieństwa z żoną zmarłego Leszka Czarnego i zmusił Władysława Łokietka do złożenia mu hołdu z Brześcia i Sieradza. W 1300 roku koronował się w Gnieźnie na króla Polski jednocząc po raz pierwszy po okresie rozpadu większość polskich dzielnic. Wprowadził w Polsce jednolitą administrację i reformy gospodarcze. Zmarł w 1305 roku w Pradze.

 

1

 

6

 

1291 - Panowanie Wacława II w Małopolsce (do 1305). Ratusz we Wrocławiu (koniec XIII wieku);

1292 - Ustanowienie urzędu starosty przez Wacława II;

1293 - Tajne porozumienie zawarte w Kaliszu przez Władysława Łokietka, jego brata Kazimierza i Przemysława II przeciwko Wacławowi II;

1294 - Najazd Litwinów na ziemię łęczycką. Przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Wielkopolski przez Przemysława II;

1295 - Koronacja Przemysława II, księcia wielkopolskiego, na króla Polski (w Gnieźnie). Orzeł biały na czerwonym polu godłem państwa;

 

1a

 

1b

 

1c

 

1296 - Zabójstwo Przemysława II. Przekazanie władzy przez możnych Wielkopolski i Pomorza Władysławowi Łokietkowi;

1297 - Układ w Sieradzu. Rezygnacja Władysława Łokietka z praw do Małopolski na rzecz Wacława II;

1298 - Układ władz duchownych z Henrykiem głogowskim w celu usunięcia Władysława Łokietka z Wielkopolski, wyklęcie księcia. Zwolnienie przez Władysława Łokietka mieszkanców Lubeki z opłat celnych na należących do niego ziemiach. Konfederacja miast wielkopolskich (Poznań, Pyzdry, Gniezno, Kalisz) przeciw rabusiom (karanie śmiercią za rozbój);

1299 - Kazania świętokrzyskie, najstarszy zabytek języka polskiego;

1300 - Zdobycie Wielkopolski przez Wacława II i jego koronacja na króla Polski (ostatnia w katedrze gnieźnieńskiej). Drugi katalog ksiąg biblioteki kapituły katedralnej w Krakowie;

 

2

 

Zajęcie Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, Sieradzkiego i Łęczyckiego przez Wacława II Czeskiego (Kujawy i ziemia dobrzyńska lenne).

 

1301 - Katedra w Pelplinie (I poł. XIV w.). Sukiennice w Krakowie (rozbudowa w latach 1342-1392);

 

2a

 

5

 

 

 

3

 

Wacław III Czeski królem Węgier. Legnickie i Wrocławskie lenne wobec Wacława.

 

1302 - Nieudana wyprawa Władysława Łokietka na Sandomierz;

1304 - Wkroczenie Władysława Łokietka na ziemie polskie, zajęcie przez niego (do 1305) Wiślicy, Sandomierza i części ziemi krakowskiej;

 

4

 

Utrata Węgier przez Wacława III. Zajęcie Sandomierskiego przez Władysława III Łokietka.

 

1305 - Śmierć Wacława II. Panowanie (kilkunastomiesięczne, do 1306) Wacława III. Wojna domowa w Małopolsce;