Stanisław Leszczyński (1704-1710, 1733-1736)

 

 

Urodzony w 1677 roku, syn magnata wielkopolskiego Rafała Leszczyńskiego i Anny Jabłonowskiej. Królem polskim został w 1704 roku z woli króla szwedzkiego Karola XII, który usunął Augusta II. Po klęsce Szwedów pod Połtawą musiał kraj opuścić. Osiadł w Nadrenii, potem w Alzacji. Zostawszy zięciem króla francuskiego Ludwika XV, przy jego poparciu przybył do Warszawy po śmierci Augusta II i został obrany królem w 1733 roku. Jednak na skutek interwencji rosyjskiej i wyboru Augusta III na króla został zmuszony do ucieczki. Król francuski skłonił go do abdykacji w 1736 roku i ofiarował w dożywocie księstwo lotaryńskie. Uchodzi za autora dzieła Głos wolny wolność ubezpieczający zapowiadającego reformy okresu Oświecenia. Zmarł w 1766 roku, został pochowany w Bonsecours koło Nancy.

 

1

 

 

1704 - Ogłoszenie bezkrólewia przez konfederację warszawską. Konfederacja generalna w Sandomierzu (popierajaca króla Augusta II). Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (do 1709, 1733-1736), koronacja w 1705;

1705 - Klęska wojsk Augusta II w bitwie ze Szwedami pod Warszawą. Przymierze Stanisława Leszczyńskiego z Karolem XII przeciwko Rosji. Prawo okupacji ziem polskich i podporządkowanie Szwedom. Zrzeczenie się Kurlandii i Inflant. Ustanowienie przez Augusta II pierwszego w Polsce orderu - Orła Białego;

1706 - Zrzeczenie się korony przez Augusta II i rezygnacja z sojuszu z Piotrem I. Uruchomienie dwóch nowych szlaków pocztowych z Warszawy do Drezna;

1707 - Przejście konfederatów sandomierskich pod opiekę cara i ogłoszenie przez nich bezkrólewia. Epidemie tyfusu (do 1712);

1708 - Wybicie serii monet na cześć faworyty króla Augusta II - hrabiny Cosel. Modernizacja uzbrojenia armii polskiej (karabiny skałkowe z bagnetami);

1709 - Powrót Augusta II. Przenosiny Stanisława Leszczyńskiego do Szczecina. Sojusz Augusta II z Piotrem I (zawarty w Toruniu). Rozbudowa twierdzy na Jasnej Górze (do 1751);

1733 - Śmierć Augusta II Mocnego w Warszawie. Podwójna elekcja. Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (do 1736) i Augusta III Sasa (do 1763). Walki zbrojne między zwaśnionymi stronami (tzw. wojna sukcesyjna polska, do 1735; Hiszpania i Francja przeciwko Austrii i Rosji). Głos wolny wolność ubezpieczajacy (druk 1743) - dzieło przypisuje się Stanisławowi Leszczyńskiemu. Urodził się Adam Naruszewicz (zm. 1796), poeta, historyk, wydawca;

1734 - Koronacja Augusta III Sasa - ostatnia w dziejach na Wawelu. Upadek Gdańska. Ucieczka Stanisława Leszczyńskiego do Francji. Konfederacja generalna w Dzikowie, popierająca prawo Stanisława Leszczyńskiego do tronu;

 

Na przełomie 1733 i 1734 roku Stanisław Leszczyński został wybrany przez szlachtę na króla Polski. Jednak część magnatów, godząc w zasady wolnej elekcji, jako kontrakandydata wysunęła Augusta III Sasa. Na polskie ziemie wkroczyła armia rosyjska wspierając tego ostatniego. Król Stanisław schronił się w Gdańsku licząc, że potężne fortyfikacje miasta zatrzymają przeciwników. Liczył także na szybkie wsparcie ze strony swojego zięcia Ludwika XV, króla Francji. Tymczasem carska armia rozpoczęła oblężenie Gdańska. Stronnictwo Leszczyńskiego stawiło większy opór jedynie w Gdańsku. Faktycznie przybył niewielki francuski oddział interwencyjny pod dowództwem hrabiego Plélo, ale został rychło rozbity przez Sasów i Rosjan, zaś Gdańsk skapitulował po kilkumiesięcznym oblężeniu.

 

2

 

1735 - Rozwiązanie konfederacji dzikowskiej. Wojska saskie, wspierane przez oddziały rosyjskie, opanowały sytuację w kraju. Urodził się Ignacy Krasicki (zm. 1801), poeta, powieściopisarz, biskup;

1736 - Sejm pacyfikacyjny ogłasza amnestię dla zwolenników Stanisława Leszczyńskiego oraz nakazuje wycofanie się obcych wojsk z ziem polskich. Abdykacja Stanisława Leszczyńskiego. Urodził się Stanisław Małachowski (zm. 1809), polityk. marszałek Sejmu Wielkiego (1788-1792);

 

3

4

5