Stanisław Leszczyński (1704-1710, 1733-1736)

 

 

Urodzony w 1677 roku, syn magnata wielkopolskiego Rafała Leszczyńskiego i Anny Jabłonowskiej. Królem polskim został w 1704 roku z woli króla szwedzkiego Karola XII, który usunął Augusta II. Po klęsce Szwedów pod Połtawą musiał kraj opuścić. Osiadł w Nadrenii, potem w Alzacji. Zostawszy zięciem króla francuskiego Ludwika XV, przy jego poparciu przybył do Warszawy po śmierci Augusta II i został obrany królem w 1733 roku. Jednak na skutek interwencji rosyjskiej i wyboru Augusta III na króla został zmuszony do ucieczki. Król francuski skłonił go do abdykacji w 1736 roku i ofiarował w dożywocie księstwo lotaryńskie. Uchodzi za autora dzieła Głos wolny wolność ubezpieczający zapowiadającego reformy okresu Oświecenia. Zmarł w 1766 roku, został pochowany w Bonsecours koło Nancy.

 

1

 

 

1704 - Ogłoszenie bezkrólewia przez konfederację warszawską. Konfederacja generalna w Sandomierzu (popierajaca króla Augusta II). Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (do 1709, 1733-1736), koronacja w 1705;

1705 - Klęska wojsk Augusta II w bitwie ze Szwedami pod Warszawą. Przymierze Stanisława Leszczyńskiego z Karolem XII przeciwko Rosji. Prawo okupacji ziem polskich i podporządkowanie Szwedom. Zrzeczenie się Kurlandii i Inflant. Ustanowienie przez Augusta II pierwszego w Polsce orderu - Orła Białego;

1706 - Zrzeczenie się korony przez Augusta II i rezygnacja z sojuszu z Piotrem I. Uruchomienie dwóch nowych szlaków pocztowych z Warszawy do Drezna;

1707 - Przejście konfederatów sandomierskich pod opiekę cara i ogłoszenie przez nich bezkrólewia. Epidemie tyfusu (do 1712);

1708 - Wybicie serii monet na cześć faworyty króla Augusta II - hrabiny Cosel. Modernizacja uzbrojenia armii polskiej (karabiny skałkowe z bagnetami);

1709 - Powrót Augusta II. Przenosiny Stanisława Leszczyńskiego do Szczecina. Sojusz Augusta II z Piotrem I (zawarty w Toruniu). Rozbudowa twierdzy na Jasnej Górze (do 1751);

1733 - Śmierć Augusta II Mocnego w Warszawie. Podwójna elekcja. Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (do 1736) i Augusta III Sasa (do 1763). Walki zbrojne między zwaśnionymi stronami (tzw. wojna sukcesyjna polska, do 1735; Hiszpania i Francja przeciwko Austrii i Rosji). Głos wolny wolność ubezpieczajacy (druk 1743) - dzieło przypisuje się Stanisławowi Leszczyńskiemu. Urodził się Adam Naruszewicz (zm. 1796), poeta, historyk, wydawca;

1734 - Koronacja Augusta III Sasa - ostatnia w dziejach na Wawelu. Upadek Gdańska. Ucieczka Stanisława Leszczyńskiego do Francji. Konfederacja generalna w Dzikowie, popierająca prawo Stanisława Leszczyńskiego do tronu;

1735 - Rozwiązanie konfederacji dzikowskiej. Wojska saskie, wspierane przez oddziały rosyjskie, opanowały sytuację w kraju. Urodził się Ignacy Krasicki (zm. 1801), poeta, powieściopisarz, biskup;

1736 - Sejm pacyfikacyjny ogłasza amnestię dla zwolenników Stanisława Leszczyńskiego oraz nakazuje wycofanie się obcych wojsk z ziem polskich. Abdykacja Stanisława Leszczyńskiego. Urodził się Stanisław Małachowski (zm. 1809), polityk. marszałek Sejmu Wielkiego (1788-1792);

 

3

4

5