Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

1766 - Odrzucenie przez sejm programu reform obozu Czartoryskich i nie wyrażenie zgody na rozszerzenie praw innowierców. Pierwsza spółka akcyjna - Kompania Manufaktur Wełnianych (upadła w 1772). Nowy system monetarny, oparty na grzywnie kolońskiej. Zniesienie wewnętrznych ceł oraz opłat targowych;

 

Za oficjalny początek działalności Mennicy Warszawskiej uważa się dzień 10 lutego 1766 roku. Wtedy właśnie w życie weszła reforma systemu monetarnego. Wprowadził ją uniwersał o monecie, wydany przez podskarbiego wielkiego koronnego Teodora Wessela. Dokument ten wprowadzał nową stopę złotego.

 

27

 

43

 

Stempel (datownik) Dyrekcji Generalnej – Wydziału Emisji Znaczków, między innymi wykorzystany dla rewersu monet - inicjały Stanisława Augusta Poniatowskiego, które przedzielają rok 17 / 66. U góry korona, a w otoku z dużymi literami: 225 Lat Mennicy Warszawskiej * WARSZAWA 1 * 1991*02*09 – wg projektu Pana Ryszarda Dudzickiego z jego podpisem.

 

117

 

55

 

Po opuszczeniu Polski Stanisław Leszczyński udał się do Francji. Ludwik XV zatroszczył się o teścia i oddał mu we władanie Lotaryngię. Stanisław Leszczyński rządził w tym państwie aż do śmierci, która nastąpiła wskutek poparzeń 23 II 1766 r. Był najdłużej żyjącym królem Polski. Został pochowany w kościele Notre-Dame de Bon Secours w Nancy. Kościół został zniszczony podczas rewolucji francuskiej, a szczątki królewskie dwukrotnie sprofanowano. W czerwcu 1814 zabrał je Michał Sokolnicki i przewiózł do Poznania, z zamiarem pochowania w katedrze wawelskiej. Od tamtego czasu ich losy były nieznane aż do roku 1924, kiedy odnalezione zostały w podziemiach kościoła św. Katarzyny w Leningradzie, skąd przemycone zostały do zamku królewskiego w Warszawie. W roku 1926 przeniesiono je do jednej z sal zamku królewskiego na Wawelu, skąd trafiły w roku 1938 do katedry wawelskiej, początkowo do krypty Batorego, później do krypty Zygmuntowskiej.

 

70

 

1767 - Konfederacje w Toruniu i w Słucku, mające na celu odzyskanie praw przez innowierców (w odpowiedzi w całym kraju powstają konfederacje broniące katolicyzmu). Konfederacja radomska pod laską Karola Radziwiłła. Uchwalenie przez sejm (do 1768) tzw. praw kardynalnych (religia katolicka panującą, liberum veto, przywileje szlachty, wolna elekcja);

1768 - Konfederacja barska (do 1772). Powstanie chłopów ukraińskich przeciw szlachcie polskiej - koliszczyzna. Plan rozbioru Polski przedstawiony Rosji przez Prusy. Porwanie czterech opozycyjnych senatorów przez rosyjskiego generała Nikołaja Repnina;

 

29

 

54

 

1770 - Klęska konfederatów barskich w walkach z Rosjanami. Zajęcie dóbr Czartoryskich przez wojska rosyjskie. Ogłoszenie bezkrólewia przez Generalność - najwyższą władzę konfederacji barskiej. Urodził się Adam Jerzy Czartoryski (zm. 1861), polityk. Czasopismo "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (do 1777). Opublikowanie Geografii powszechnej Karola Wyrwicza;

1771 - Klęska wojsk rosyjskich oblegających Jasną Górę, bronioną przez konfederatów barskich. Urodził się Józef Chłopicki (zm. 1854), dyktator powstania listopadowego. Urodził się Samuel Bogumił Linde (zm. 1847), autor pierwszego słownika języka polskiego;

 

Medal o średnicy 70 mm. Przedstawia Kazimierza Pułaskiego jako obrońcę Jasnej Góry podczas konfederacji barskiej. PTAiN Częstochowa 1982. Mennica Warszawska. Sygnowany. Mosiądz

 

75

 

76

 

Medal: Kazimierz Pułaski Obrońca Jasnej Góry
Na rewersie Krzyż Konfederatów Barskich
Seria Jasnogórska - Nr 10
PTAiN Oddział w Częstochowie
Waga: 86 g
Autor: Wojciech Barylski
Producent: Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Inco – Veritas
Emitent: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Oddział w Częstochowie
Brąz, bicie stemplem, śr. 60 mm
Awers prezentowanego medalu wypełnia wizerunek półpostaci Kazimierza Pułaskiego w rozpiętym płaszczu, z chustką zawiązaną na szyi. Z prawej strony widoczny jest napis w pięciu wersach: KAZIMIERZ / PUŁASKI / OBROŃCA / JASNEJ / GÓRY, a obok sygnatura autora. Na rewersie umieszczono wizerunki stron Krzyża Konfederatów Barskich, przedzielając je napisem: KRZYŻ KONFEDERATÓW BARSKICH. Na stronie „A” odznaki (brak jest zgody wśród badaczy, która strona jest awersem, a która rewersem) umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem w medalionie, z napisem w otoku: MARIA * VICTRIX * FECSITUM [winno być HOSTIUM] (MARIA POGROMCZYNI WROGÓW), a także sentencję na ramionach krzyża: PRO FIDE // ET MARIA // PRO LEGE // ET PATRIA (ZA WIARĘ I MARIĘ ZA PRAWO I OJCZYZNĘ). W części centralnej strony „B” widoczny jest wizerunek orła bez korony, z berłem i jabłkiem w łapach oraz sentencją w otoku: IN * HOC * SIGNO * VINCES (W TYM ZNAKU ZWYCIĘŻYSZ), a na ramionach krzyża napis: CAS PUŁA (górne ramię) // MAR LOMZ (prawe) // TRIB PRAE / MIU [winno być MIUM] (dolne) // BENE MER IN CL / MONTE D 2 F / 1771 (lewe), którego jedna z wersji tłumaczenia brzmi następująco: Dobrze zasłużony na Jasnej Górze (dla Jasnej Góry), dnia 2 lutego 1771 roku Kazimierz Pułaski marszałek łomżyński, ofiarował nagrodę. U dołu medalu występuje dodatkowo napis: SERIA JASNOGÓRSKA – NR 10 / PTAiN / ODDZIAŁ W CZESTOCHOWIE oraz sygnatura producenta: krzyżyk nad literą V.

 

83

 

84

 

64

 

Kazimierz Pułaski u podnóża Jasnej Góry podczas obrony klasztoru.

 

1772 - I rozbiór Polski. Kapitulacja Jasnej Góry i upadek konfederacji barskiej. Założenie w Warszawie pierwszej w Polsce odlewni czcionek ruchomych dla drukarni;

 

16

 

77a

 

77b

 

78

 

82

 

79

 

93

 

2

 

I rozbiór Rzeczypospolitej, powstanie Prus Zachodnich i Okręgu Noteckiego;

 

1773 - Kasata zakonu jezuitów na ziemiach polskich. Obrady sejmu nadzwyczajnego (do 1775), który miał zatwierdzić akt rozbiorowy. Budowa Kanału Bydgoskiego (do 1774), łączącego Brdę z Notecią (systemy rzeczne Wisły i Odry). Powołanie Komisji Edukacji Narodowej;

 

Na pierwszej sesji sejmowej 19 kwietnia 1773 Tadeusz Reytan wraz z Samuelem Korsakiem i Stanisławem Bohuszewiczem sprzeciwiał się zawiązaniu na sejmie konfederacji pod przewodnictwem Adama Ponińskiego, umożliwiającej zatwierdzenie traktatu I rozbioru Polski. Po jego dokonaniu, miał uniemożliwić wyjście sygnatariuszom rozbioru, wołając do nich: "Chyba po moim trupie!". Stanowisko jego zgodne było z instrukcją, jaką otrzymał przy wyborze na posła na swoim sejmiku w Nowogródku: bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia. Oparł się na tym, że uniwersały królewskie zwołały sejm wolny, a alternata laski przypadała wówczas na prowincję litewską. Przestrzegał zasad ścisłego legalizmu, nie dążąc do zerwania obrad, wysuwał jako jedyne żądanie wybór marszałka. Opór Reytana poparł Korsak, inni posłowie litewscy oraz niektórzy koronni (głównie łęczyccy). Wziął w ręce drugą laskę, przygotowaną dla marszałka konfederacji litewskiej, i usiadł na taborecie marszałka oświadczając, że może być takim samym samozwańczym marszałkiem jak Poniński, doprowadzając do ustąpienia tego ostatniego z miejsca prezydialnego. 20 kwietnia wniesiono do grodu akt konfederacji i ustanowiono jej sądy, przed które pozwano Reytana. W obliczu nieprzyjęcia przez Reytana pozwu sąd konfederacji skazał go wyrokiem zaocznym (kondemnatą) jako wzburzyciela pokoju powszechnego i buntownika przeciw ojczyźnie na kary kryminalne i konfiskatę dóbr.

 

17

 

Awers - Postać posła leżącego na podłodze według obrazu Jana Matejki. Wzdłuż krawędzi napis: TADEUSZ REYTAN 1746 - 1780 POSEŁ NOWOGRÓDZKI.
Rewers - Orzeł w koronie rozdarty na trzy części i daty: 1772 1793 1795. Niżej: PTAiN SZCZECIN 1987. W otoku napis: NARODY SĄ NIEŚMIERTLENE - ODRASTAJĄ POKOLENIAMI - T.T. JEŻ.
Sygnatura - Spleciony monogram SW + znak mennicy - na awersie
Projekt - Stanisława Wątróbska-Frindt
Technika - Bity ø 70 mm.
Materiał - Tombak srebrzony
Wykonanie - Mennica Państwowa. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne o. Szczecin 1987

 

85

 

86

 

3233

 

34

 35

 

Medal - 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej.


Medal o charakterze pamiątkowym wydany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w 1973 roku.


Technika - 90 mm x 83 mm. Nieregularny. Medal o kształcie nawiązującym do kwadratu z mocno zaokrąglonymi narożnikami.


Materiał – Brąz


Na awersie w centralnym polu orzeł polski z tablicą w szponach. Na tablicy poziomy napis: 200-LECIE | KOMISJI | EDUKACJI | NARODOWEJ | 14.X.1773.1973


Na rewersie w centrum poziomy napis: „… I PRZEKONANIA | OBYWATELÓW | I RZETELNE | MŁODZI POŻYTKI | OD NAUCZYCIELI | ZAWISŁY…” | G.PIRAMOWICZ - cytat z mowy Grzegorza Piramowicza, którą wygłosił w 1783 roku w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych („Mowy miane w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych w latach 1776-1788”, Kraków 1889).
Obok tablicy sygnatura artysty – po lewej inicjał K po prawej stronie inicjał Z.

 

98

 

99

 

 1774 - Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego;

 

3

 

Prusy zajmują Kujawy;

 

1775 - Przyjęcie praw kardynalnych (wykluczających dynastię saską z praw do korony polskiej). Powołanie Rady Nieustajacej. Początek działalności Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Podpisanie umów handlowych z państwami sasiadującymi (najbardziej niekorzystna z Prusami). Powołanie do życia Komisji nad Szpitalami w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim. Spalenie w Doruchowie (ziemia wieluńska) 14 kobiet oskarżonych o czary. Założenie w Warszawie drukarni, przez Piotra Dufoura;

1776 - Podczas obrad sejmu konflikt między Stanisławem Augustem Poniatowskim a obozem hetmańskim - odsunięcie hetmanów od podejmowania decyzji dotyczących wojska. Ukazanie się pierwszej polskiej powieści: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki Ignacego Krasickiego. Zakaz stosowania tortur w procesach o czary oraz skazywania na śmierć;

1777 - Reforma uniwersytetu krakowskiego (do 1783), przeprowadzona przez Hugona Kołłątaja;

1778 - Otwarcie w Warszawie drukarni Michała Grolla;

1779 - Ukazanie się Bajek i przypowieści oraz Satyr Ignacego Krasickiego:

 

200-setna rocznica śmierci Kazimierza Pułaskiego.

 

69

 

72

 

1780 - Ukazanie się pierwszego tomu Wierszy Franciszka Karpińskiego;

1781 - Komedia Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego. Przebudowa umocnień Kamieńca Podolskiego (do 1792);

1782 - Wychodzi nowy miesięcznik - "Pamiętnik Historyczno - Polityczno - Ekonomiczny" (w Warszawie);

1783 - Wojciech Bogusławski dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie (z przerwami do 1814). Powstanie Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie;

 

62

 

150 rocznica przyznania Tadeuszowi Kościuszce amerykańskiego obywatelstwa.

 

1784 - Ukazanie się ostatniego tomu Volumina legum. Przekształcenie podupadłej Akademii Zamojskiej w liceum w Zamościu;

1785 - Pierwsze lampy olejowe na ulicach Warszawy;

1786 - Urodził się Walerian Łukasiński (zm. 1868), założyciel Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego, więziony od 1822 do końca życia. Urodził się Joachim Lelewel (zm. 1861), polityk, historyk. Ustawa sejmowa, na mocy której oficerowie musieli pochodzić ze stanu szlacheckiego. Historia narodu polskiego Adama Naruszewicza (od 1780). Urodził się Edward Raczyński (zm. 1845), mecenas sztuki, działacz społeczny. Wprowadzenie zasady składania przysięgi na wierność królowi i ojczyźnie przez rozpoczynajacych służbę żołnierską;

 

68

 

37

 

1788 - Obrady Sejmu Czteroletniego, zwanego Wielkim (do 1792). Ukazanie się Do Stanisława Małachowskiego.... Anonima listów kilka Hugo Kołłątaja (do 1789). Odsłonięcie pomnika króla Jana II Sobieskiego w Warszawie. Pierwsze zastosowanie maszyny parowej (w Tarnowskich Górach). Pałac na wodzie w Łazienkach (budowa do 1793). Pierwszy szpital kliniczny przy Akademii Krakowskiej;

 

36

 

39

 

41

 

91

 

18

 

19

 

Warszawa - Łazienki Królewskie - Galeria

 

 71

 

1789 - Zniesienie przez króla Rady Nieustajacej. "Czarna procesja" w Warszawie - przedstawiciele miast królewskich przekazują królowi swe żądania. Przeprowadzenie pierwszego na naszych ziemiach spisu ludności;

1790 - Traktat z Prusami przeciwko Rosji (w rzeczywistości element zręcznej gry politycznej państwa pruskiego przeciw Polsce). Publikacja Przestróg dla Polski Stanisława Staszica. Publikacja komedii Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza;

1791 - Uchwalenie konstytucji 3 Maja. Powstanie nowego rządu - Straży Praw - odpowiedzialnego wraz z królem przed sejmem. Ustanowienie przez króla Orderu Virtuti Militari. Rządy targowiczan. Wprowadzenie cenzury państwowej;

 

47

           

20b

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20a

 

20

 

94

 

56

 

57

 

19a

 

Rok emisji: 2012

Stempel: lustrzany

Metal/stop: mosiądz

Platerowanie: Ag 999

Waga: +/- 40g

Średnica: 45 mm

 

58

 

Medal: Konstytucja 3 maja - Początek swój bierze z woli narodu wszelka władza społeczności ludzkiej.
Brąz, w kształcie klipy, 40.9 x 40.7 mm,
Waga 49.32 g,  

Autor: Anna Jarnuszkiewicz,
Nakład: 100 szt
Rok wydania: 1982

 

87

 

110

 

111a

 

112

 

Medal upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Awers: Orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w szponach wypukłą kartę tytułową konstytucji, na niej USTAWA RZĄDOWA / PRAWO UCHWALONE, na szarfie DNIA 3 MAJA 1791, w otoku WSZELKA WŁADZA SPOŁECZNOŚCI LUDZKIEJ POCZĄTEK SWÓJ BIERZE Z WOLI NARODU.

Rewers: Wieża Zamku Królewskiego w Warszawie, na szarfie NA ZAMKU W WARSZAWIE, w otoku SZCZĘŚLIWOŚĆ NARODÓW OD PRAW SPRAWIEDLIWYCH PRAW SKUTEK OD ICH WYKONANIA ZALEŻY
Medal wydany przez Mennicę Warszawską.

Średnica 70 mm
projektant A. Jarnuszkiewicz, sygnowany

 

106

 

107

 

92

 

101

 

100

 

102

 

103

 

104

 

105

 

28

40

 

21

 

50

 

18 lipca 1792 roku, miała miejsce bitwa pod Dubienką. Było to starcie w ramach wojny w obronie Konstytucji 3 Maja. Korpus generała majora Tadeusza Kościuszki (ok. 5 tys. żołnierzy) starł się z korpusem rosyjskim pod dowództwem generała Michaiła Kachowskiego (ok. 25 tys. żołnierzy). Bitwa nie został rozstrzygnięta, chociaż moralnym zwycięzcą mogą uznać się wojska Kościuszki, które nie uległy kilkukrotnie liczniejszym oddziałom rosyjskim. Za zasługi w bitwie Tadeusz Kościuszko został awansowany do stopnia generała lejtnanta.


Kopiec Kościuszki w Uchańce usypany na południowym krańcu wsi Uchańka upamiętnia bitwę pod Dubienką. Kopiec powstał w 1861, a w 1964 został odnowiony, obecnie liczy 10 m wysokości, na szczycie kopca znajdują się trzy maszty. Bliskość mojej działki w pobliżu Uchańki pozwala mi dostrzec takie właśnie ciekawe miejsca i je na zdjęciach utrwalić.

 

66

 

67