Spis treści

 

 

Stanisław August Poniatowski (1764-1795)

 

 

 

 

Urodzony w 1732 roku, syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i Konstancji Czartoryskiej. Został obrany królem w 1764 roku dzięki poparciu rodziny Czartoryskich, a zwłaszcza carowej Katarzyny II. Początkowy okres jego panowania zakończony został pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku. Ruch reform, którym król kierował, osiągnął kulminację w obradach Sejmu czteroletniego (1799-1792) i uchwaleniu Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Nowego ustroju nie udało się jednak utrwalić. Grupa magnatów - przeciwników reform zawiązała konfederację targowicką i zwróciła się o pomoc wojskową do Rosji. Nastąpił drugi rozbiór Polski w 1793 roku, który wywołał powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki, zakończone klęską. W efekcie doszło do trzeciego rozbioru przynoszącego likwidację państwa. Stanisław August przystąpił do Targowicy. Po trzecim rozbiorze złożył koronę i osiadł w Grodnie. Ostatnie lata życia spędził w Petersburgu, gdzie zmarł w 1798 roku.

 

1

 

6

 

 

1764 - Wojna domowa pomiędzy obozem Czartoryskich a Potockich (hetmańskim). Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (do 1795). Reforma poczty (do 1765), (wprowadzenie trąbki pocztowej); Ujednolicenie miar i wag w Koronie;

 

7 września 1764 r. nielicznie zebrana szlachta dokonała przy obecności wojsk rosyjskich elekcji wskazanego kandydata. Stanisław August Poniatowski został koronowany na króla Polski 25 listopada 1764 r.

 

88

 

49

 

Trąbka pocztowa jedna z wielu innowacji wprowadzonych przez włoską rodzinę reprezentowaną przez Franza von Taxisa, twórców systemu pocztowego w Europie. Zbliżający się do stacji pocztowej kurier dął w trąbkę, dzięki czemu jego zmiennik mógł zawczasu przygotować się do przesyłki i szybciej wyruszać w drogę. Dziś trąbka jest symbolem urzędów pocztowych w wielu krajach, także w Polsce. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów trąbka pocztowa została wprowadzona pierwszymi reformami Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku.

 

1765 - Otwarcie Teatru Narodowego w Warszawie. Zaczyna wychodzić "Monitor" - główne czasopismo polskiego oświecenia (ukazuje się do 1785). Założenie Szkoły Rycerskiej (Korpusu Kadetów) w Warszawie. Ustanowienie Orderu Świętego Stanisława. Utworzenie w Warszawie komisji dobrego porządku;

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

38

 

53