Stanisław August Poniatowski (1764-1795)

 

 

 

 

Urodzony w 1732 roku, syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i Konstancji Czartoryskiej. Został obrany królem w 1764 roku dzięki poparciu rodziny Czartoryskich, a zwłaszcza carowej Katarzyny II. Początkowy okres jego panowania zakończony został pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku. Ruch reform, którym król kierował, osiągnął kulminację w obradach Sejmu czteroletniego (1799-1792) i uchwaleniu Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Nowego ustroju nie udało się jednak utrwalić. Grupa magnatów - przeciwników reform zawiązała konfederację targowicką i zwróciła się o pomoc wojskową do Rosji. Nastąpił drugi rozbiór Polski w 1793 roku, który wywołał powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki, zakończone klęską. W efekcie doszło do trzeciego rozbioru przynoszącego likwidację państwa. Stanisław August przystąpił do Targowicy. Po trzecim rozbiorze złożył koronę i osiadł w Grodnie. Ostatnie lata życia spędził w Petersburgu, gdzie zmarł w 1798 roku.

 

1

6

 

 

1764 - Wojna domowa pomiędzy obozem Czartoryskich a Potockich (hetmańskim). Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (do 1795). Reforma poczty (do 1765), (wprowadzenie trąbki pocztowej); Ujednolicenie miar i wag w Koronie;

 

49

 

Trąbka pocztowa jedna z wielu innowacji wprowadzonych przez włoską rodzinę reprezentowaną przez Franza von Taxisa, twórców systemu pocztowego w Europie. Zbliżający się do stacji pocztowej kurier dął w trąbkę, dzięki czemu jego zmiennik mógł zawczasu przygotować się do przesyłki i szybciej wyruszać w drogę. Dziś trąbka jest symbolem urzędów pocztowych w wielu krajach, także w Polsce. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów trąbka pocztowa została wprowadzona pierwszymi reformami Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku.

 

1765 - Otwarcie Teatru Narodowego w Warszawie. Zaczyna wychodzić "Monitor" - główne czasopismo polskiego oświecenia (ukazuje się do 1785). Założenie Szkoły Rycerskiej (Korpusu Kadetów) w Warszawie. Ustanowienie Orderu Świętego Stanisława. Utworzenie w Warszawie komisji dobrego porządku;

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

38

 

53