Przemysław II

 

 

Urodzony w 1257 roku jako pogrobowiec, syn księcia poznańskiego Przemysława I i Elżbiety, córki Henryka Pobożnego. W czasach małoletności pozostawał pod opieką swego stryja, księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Po jego śmierci w 1279 roku połączył w swym ręku całą Wielkopolskę. Z inspiracji arcybiskupa Jakuba Świnki dążył do zjednoczenia ziem polskich. W 1282 roku układem w Kępnie zagwarantował sobie sukcesję na Pomorzu Gdańskim (które objął w 1294 r.). Sprzymierzył się przeciw Brandenburczykom z księciem zachodniopomorskim. W 1290 roku zajął Kraków przekazany mu przez zmarłego księcia Henryka IV Probusa, ale nie zdołał go utrzymać. W 1295 roku koronował się w Gnieźnie. W rok potem został zamordowany w Rogoźnie, prawdopodobnie za sprawą margrabiów brandenburskich.

 

1

 

1a

 

 1290 - Śmierć Henryka IV Probusa, panowanie Przemysława II (do 1291). Próba opanowania Małopolski przez Wacława II czeskiego;

 

6

 

2

 

Dzielnica wrocławska złączona z legnicką. Krosno Odrzańskie przyłączone do dzielnicy głogowskiej Henryka Głogowskiego. Krakowskie złączone z Wielkopolską przez Przemysła II.

 

1291 - Panowanie Wacława II w Małopolsce (do 1305). Ratusz we Wrocławiu (koniec XIII w.);

 

3

 

Zajęcie Krakowskiego przez Wacława II Czeskiego.

 

1295 - Koronacja Przemysława II, księcia wielkopolskiego, na króla Polski ( w Gnieźnie). Orzeł biały na czerwonym polu godłem państwa;

 

3c

 

5

 

1296 - Zabójstwo Przemysława II. Przekazanie władzy przez możnych Wielkopolski i Pomorza Władysławowi Łokietkowi;

 

3a

 

3b

 

4

 

Zajęcie Santoka przez Brandenburgię. Wielkopolska i Pomorze Gdańskie pod rządami Władysława III Łokietka.