Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody Millenium w Polsce

 

 

 

Tysiąclecie Państwa Polskiego – uroczyste obchody proklamowane w lutym 1958 przez Sejm PRL na lata1960 - 1966. Milenium chrztu Polski, dokonanego przez Mieszka I w 966 roku, miało miejsce na Jasnej Górze w roku 1966. Władze nie zezwoliły na przyjazd papieża Pawła VI.

 

Inicjatorem był prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Dokonano wówczas odnowienia aktu zawierzenia Matce Boskiej i powierzenia narodu polskiego pod jej opatrzność na kolejne 1000 lat. Centralne uroczystości odbyły się w Gnieźnie 3 maja.

 

Milenium poprzedzała Wielka Nowenna odprawiana przez dziewięć kolejnych lat (1957 - 1966). Zgodnie z planem 3 maja 1957 r. prymas Wyszyński odprawił mszę św. na Jasnej Górze. Było to z jednej strony uroczyste zamknięcie Roku Królowej Polski, z drugiej uroczysta zapowiedź Wielkiej Nowenny Narodu przed Tysiącleciem Chrztu Polski, będącej kolejnym etapem przygotowań Polaków do wielkiego jubileuszu ich chrześcijaństwa. Dwa dni później (5 maja) uroczyście zainaugurowano Nowennę we wszystkich parafiach kraju. Począwszy od tego dnia aż do Roku Jubileuszowego 1966 śluby miały być odnawiane rokrocznie we wszystkich parafiach w ciągu następnych dziewięciu lat w pierwszą niedzielę po 3 maja; jeśli była to niedziela, uroczystości te odbywały się 3 maja. Każdego 26 sierpnia tego samego aktu dokonywali na Jasnej Górze pielgrzymi i Episkopat z prymasem na czele. Każdy dzień odnawiania ślubów rozpoczynał kolejny rok Wielkiej Nowenny, a jego tematem i zadaniem duszpasterskim były kolejne przyrzeczenia ślubów złożone przez wiernych w sierpniu 1956 r. Kolejne lata Nowenny poświęcono wierności Bogu, Chrystusowi, Kościołowi i jego pasterzom, Łasce Uświęcającej, życiu, katolickiemu małżeństwu, świętości rodziny, wychowaniu chrześcijańskiemu, miłości i sprawiedliwości, odnowieniu kultury chrześcijańskiej i wierności Maryi.

 

1 stycznia 1966 r. rozpoczął się Rok Jubileuszowy. Sam jubileusz, czyli „Te Deum” Narodu Polskiego zainaugurowano odnowieniem obietnic Chrztu św. w Wielką Sobotę 9 kwietnia 1966 r.; tego dnia zakończył się ostatni rok Wielkiej Nowenny. Między 9 a 17 kwietnia celebrowano w całym kraju obchody „Tygodnia Tysiąclecia” jako wyraz wdzięczności Kościoła za Chrzest św. i wiarę, a także jako przypomnienie historycznej daty chrztu Polski przypadającej najpewniej 14 kwietnia 966 r. Tydzień ten był szczególnie uroczyście obchodzony zarówno w katedrach, jak i parafiach. Główne uroczystości Milenium chrztu obchodzono od 14 do 17 kwietnia w Gnieźnie. W tych dniach w tamtejszej katedrze znajdował się Obraz Nawiedzenia, który wcześniej przeszedł przez tzw. Szlak Piastowski (Kruszwicę, Strzelno i Trzemeszno).


Kościelne uroczystości jubileuszowe przybrały ogólnopolski charkter. Analogicznie do uroczystości gnieźnieńskich zorganizowano w całym roku 1966 i do lipca roku następnego wielkie Gody Narodu w historycznych miastach Polski położonych na tzw. Szlaku historycznym, który tworzyło 29 najważniejszych ośrodków związanych historycznie z Kościołem i życiem religijnym w kraju. Obok tego wielki jubileusz polskiego chrześcijaństwa obchodzono na szczeblu diecezjalnym i parafialnym. Stolice biskupie znajdujące się poza Szlakiem historycznym organizowały uroczyste obchody św. patrona diecezji lub kościoła katedralnego; uczestniczyły w nich delegacje wszystkich parafii. Program przewidywał uroczyste „Te Deum”, nabożeństwo nocne w katedrze, mszę św. przedpołudniową, popołudniowe Misterium obrazujące przeszłość diecezji, jej bieżące życie religijne, a także potrzeby na przyszłość. Program uroczystości diecezjalnych zakładał ponadto odczytanie we wszystkich parafiach listu pasterskiego biskupa ordynariusza. Istotne było także konsekrowanie wszystkich kościołów w diecezji, które jeszcze nie zostały objęte tym aktem.


Z kolei uroczystości parafialne zakładały zorganizowanie Uroczystości Parafialnej Tysiąclecia Chrztu zazwyczaj podczas dorocznego odpustu lub w inny wyznaczony przez biskupa dzień. Metropolici określali jej ramy zewnętrzne, obejmujące „Te Deum” i adorację. Wierni wyrażali w tym czasie wierność Panu Bogu za łaskę Chrztu i spuściznę przodków.

 

Sejm PRL proklamował obchody tysiąclecia państwa polskiego w latach 1960 – 1966. Poczta wypuściła okolicznościowe znaczki i pocztówki, upowszechniono hasło budowy tysiąca szkół podstawowych, popularnych tysiąclatek. Organizowano wystawy, konkursy, turnieje, wykłady. Przewóz korespondencji pocztami specjalnymi. Starsi pamiętają, że Polskę zalało wtedy morze biało-czerwonych flag. Serię propagandowych wydarzeń wieńczyła wielka Parada Tysiąclecia 22 lipca 1966 roku ulicami Warszawy.

 

1

 

2

 

3

 

117

 

4

 

5

 

Parada Tysiąclecia - część historyczna defilady z dnia 22 lipca 1966 w Warszawie. Kosynierzy Kościuszki.

 

6

 

Żołnierze powstań narodowych "Czwartacy".

 

7

 

Woje Bolesława Chrobrego - piesi tarczownicy.

 

8

 

Piechota z okresu wojny 13-letniej z Krzyżakami - Pawężnicy.

 

9

 

Ułani 1945 roku.

 

Poczta Polska wydała również bardzo dużo stempli okolicznościowych upamiętniających różne wydarzenia związane z obchodami Millenium.

 

10

 

11