Urodzony około 1126 roku, czwarty syn Bolesława Krzywoustego i Salomei. Z woli ojca otrzymał zachodnią Wielkopolskę z Poznaniem. Razem z Bolesławem Kędzierzawym kierował opozycją juniorów wobec Władysława II. Po zwycięstwie Bolesława pozostał jego sojusznikiem, a po śmierci brata w 1173 roku objął tron krakowski. Odnowił zwierzchnictwo Polski nad Pomorzem Zachodnim. W kraju starał się przywrócić zachwiany autorytet władzy monarszej. Na skutek spisku możnowładców, w 1177 roku utracił władzę na rzecz swego brata Kazimierza. Dopiero w 1182 roku dzięki poparciu Pomorzan i arcybiskupa gnieźnieńskiego odzyskał Wielkopolskę z Gnieznem. Dążył odtąd wytrwale do opanowania Krakowa, co udawało mu się tylko na krótko (1191, 1198-1199, 1202). Zmarł w 1202 roku i został pochowany w kolegiacie kaliskiej.

 

1

 

6

 

1173 - Panowanie Mieszka Starego (do 1177, 1198-1202) jako seniora w Krakowie;

 

2

 

Dzielnica Senioralna przechodzi w ręce Mieszka III Starego. Cała Sandomierszczyzna zostaje pod władzą Kazimierza II Sprawiedliwego. Śląsk podzielony na dwie dzielnice: wrocławsko-opolską z ziemią lubuską oraz raciborską.

 

1175 - Fundacja klasztoru Cystersów w Lubiążu przez księcia Bolesława Wysockiego;

1176 - Fundacja klasztoru Cystersów w Sulejowie (do 1177);

1177 - Bunt możnych pod wodzą biskupa krakowskiego Gedki przeciwko Mieszkowi Staremu. Panowanie Kazimierza Sprawiedliwego (do 1194);

 

3

 

Dzielnica Senioralna w rękach Kazimierza II Sprawiedliwego. Nowy podział Śląska na dzielnice: głogowsko-legnicka; wrocławska; opolska; raciborska (z dołączoną ziemią bytomską z dzielnicy Senioralnej).

 

1198 - Odzyskanie władzy w Krakowie przez Mieszka Starego (do śmierci w 1202), który na swego następcę wyznaczył Leszka Białego;

1199 - Wprowadzenie pługa żelaznego (XII-XII w.);

1201 - Upowszechnienie kosy (XIII w.);

 

4

 

Dzielnica opolska włączona do raciborskiej. Mieszko III Stary Krakowskie łączy z Wielkopolską.

 

1202 - Panowanie Leszka Białego (do 1210) i Władysława Laskonogiego (potem 1228). Fundacja przez Jadwigę Śląską i jej męża Henryka Brodatego klasztoru Cysterek w Trzebnicy;

 

7

 

5

 

Leszek I Biały łączy Krakowskie z Sandomierzem. Konrad I Mazowiecki Kujawy łączy z Mazowszem.