MIESZKO II LAMBERT (1025-1034)

 

Urodzony około 990 roku, najstarszy syn z trzeciego małżeństwa Bolesława Chrobrego z Emnildą, córką księcia zachodniosłowiańskiego. W 1013 roku poślubił niemiecką księżniczkę Ryksę, z którą koronował się po śmierci ojca. W wyniku wojny z Niemcami i ataków książąt ruskich utracił Łużyce i Grody Czerwieńskie. Gdy brat przyrodni Bezprym sięgnął po władzę, schronił się w Czechach. W 1032 roku powrócił do kraju, ale na żądanie ceszarza Konrada zrzekł się godności królewskiej i podzielił państwo między bliskich krewnych. Zmarł nagle w 1034 roku w trakcie podjętych prób odbudowy zjednoczonego państwa.

 

1

 

1a

 

RYCHEZA, RYKSA

 

Urodzona w końcu X wieku, córka palatyna reńskiego Herenfrieda Ezona i Matyldy, siostry cesarza Ottona III. W 1013 roku wyszła za mąż za Mieszka II i została wraz z nim ukoronowana w roku 1025. Była matką Kazimierza I Odnowiciela i dwóch córek. Prawdopodobnie w 1034 roku opuściła ostatecznie Polskę. W 1047 roku wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Braunweiler, gdzie zmarła w roku 1063.

 

2

 

6

 

2a

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

1025 – Śmierć Bolesława Chrobrego, panowanie Mieszka II Lamberta (do 1031, 1032-1034);

1026 – Rozpoczęcie przez królewicza Kazimierza (zwanego później Odnowicielem), syna Mieszka II, nauki w szkołach niemieckich

1028 – Atak Mieszka II na Saksonię ( w porozumieniu z antycarską opozycją niemiecką);

1029 – Zatrzymanie pod Budziszynem wyprawy odwetowej cesarza;

1030 – Polsko-wieleckie działania przeciw Niemcom, spustoszenie Saksonii przez Mieszka II;

1031 – Utrata Milska i Łużyc na rzecz Niemiec, Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi. Ucieczka Mieszka II do Czech. Panowanie Bezpryma (do 1032). Bunty ludności przeciw władzy i kościołowi.

 

3

 

Utrata Łużyc i Milska oraz Grodów Czerwieńskich.

 

1032 – Zamordowanie Bezpryma przez możnych, powrót Mieszka II (zrzeczenie się przez niego korony, zachowanie tytułu książęcego do śmierci w 1034 roku);

 

4

 

Mieczysław II nad zwłokami swego brata Bezpryma

 

1033 – Zjazd w Merseburgu – Mieszko II uznaje zwierzchnictwo cesarza Konrada II;

1034 – Zjednoczenie ziem polskich przez Mieszka II, śmierć władcy. Panowanie Kazimierza Odnowiciela (do 1058);

 

5

 

Mieszko II przyjmuje hołd Pomorzan