MIESZKO II LAMBERT (1025-1034)

 

Urodzony około 990 roku, najstarszy syn z trzeciego małżeństwa Bolesława Chrobrego z Emnildą, córką księcia zachodniosłowiańskiego. W 1013 roku poślubił niemiecką księżniczkę Ryksę, z którą koronował się po śmierci ojca. W wyniku wojny z Niemcami i ataków książąt ruskich utracił Łużyce i Grody Czerwieńskie. Gdy brat przyrodni Bezprym sięgnął po władzę, schronił się w Czechach. W 1032 roku powrócił do kraju, ale na żądanie ceszarza Konrada zrzekł się godności królewskiej i podzielił państwo między bliskich krewnych. Zmarł nagle w 1034 roku w trakcie podjętych prób odbudowy zjednoczonego państwa.

 

1

 

1a

 

RYCHEZA, RYKSA

 

Urodzona w końcu X wieku, córka palatyna reńskiego Herenfrieda Ezona i Matyldy, siostry cesarza Ottona III. W 1013 roku wyszła za mąż za Mieszka II i została wraz z nim ukoronowana w roku 1025. Była matką Kazimierza I Odnowiciela i dwóch córek. Prawdopodobnie w 1034 roku opuściła ostatecznie Polskę. W 1047 roku wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Braunweiler, gdzie zmarła w roku 1063.

 

2

 

6

 

2a

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

1025 – Śmierć Bolesława Chrobrego, panowanie Mieszka II Lamberta (do 1031, 1032-1034);

1026 – Rozpoczęcie przez królewicza Kazimierza (zwanego później Odnowicielem), syna Mieszka II, nauki w szkołach niemieckich

1028 – Atak Mieszka II na Saksonię ( w porozumieniu z antycarską opozycją niemiecką);

 

Teściowa Mieszka II - księżna Matylda - wysoko ceniła mądrość i sprawiedliwość króla. Dowiodła tego, ofiarując mu niezwykle cenne w średniowieczu księgi liturgiczne.
Wspomnianą księgę zdobiło malowidło, przedstawiające samą Matyldę w chwili wręczania daru Mieszkowi II, który siedzi na tronie. Jest to pierwsze znane dotąd dzieło sztuki malarskiej związane z Polską i pierwszy wizerunek naszego króla. Obraz powstał w Niemczech około 1027 roku. Czworoboczna korona zdobiąca głowę Mieszka jest dokładnie taka sama, jak te, które w X stuleciu nosili cesarze. Przedstawione przez artystę stroje Mieszka i Matyldy są wyraźnie anglosaskie. Księga przechowywana w bibliotece berlińskiej zaginęła w XIX wieku i obraz znamy tylko z reprodukcji.
Księżna zaprezentowała sylwetkę Mieszka II jako człowieka uczonego, obeznanego z językami, słynącego też ze stawiania budowli sakralnych.
Wszystko wskazuje na to, że dar wywołał spodziewany efekt, a Mieszko obiecał podjąć działania zbrojne. Wyprawę wojenną mającą wspomóc opozycję zaczęto przygotowywać jesienią 1027. W 1028 polskie wojska dokonały łupieżczego najazdu na Saksonię i uprowadziły licznych jeńców.

 

Medale: brąz i posrebrzany. Średnica 70 mm

 

7

 

8

 

9

 

1029 – Zatrzymanie pod Budziszynem wyprawy odwetowej cesarza;

1030 – Polsko-wieleckie działania przeciw Niemcom, spustoszenie Saksonii przez Mieszka II;

1031 – Utrata Milska i Łużyc na rzecz Niemiec, Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi. Ucieczka Mieszka II do Czech. Panowanie Bezpryma (do 1032). Bunty ludności przeciw władzy i kościołowi.

 

3

 

Utrata Łużyc i Milska oraz Grodów Czerwieńskich.

 

1032 – Zamordowanie Bezpryma przez możnych, powrót Mieszka II (zrzeczenie się przez niego korony, zachowanie tytułu książęcego do śmierci w 1034 roku);

 

4

 

Mieczysław II nad zwłokami swego brata Bezpryma

 

1033 – Zjazd w Merseburgu – Mieszko II uznaje zwierzchnictwo cesarza Konrada II;

1034 – Zjednoczenie ziem polskich przez Mieszka II, śmierć władcy. Panowanie Kazimierza Odnowiciela (do 1058);

 

5

 

Mieszko II przyjmuje hołd Pomorzan