Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673)

 

 

 Urodzony około 1640 roku, syn wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy Zamoyskiej. Obrany na króla głosami tłumów szlacheckich w trakcie elekcji 1669 roku, nie był przygotowany do pełnienie tej funkcji. Od początku panowania napotykał na opozycję magnatów. Ożeniony z siostrą cesarza, Eleonorą Marią, związał sie z polityką prohabsburską. Przyśpieszyło to wojnę z Turcją. W 1672 roku padł Kamieniec Podolski i król musiał zgodzić się na oddanie Turkom całego Podola i Ukrainy. Dopiero zażegnanie grożącej wojny domowej umożliwiło podjęcie na nowo walk z Turkami. Zmarł w 1673 roku we Lwowie, w przeddzień zwycięstwa pod Chocimiem. W 1676 roku został pochowany na Wawelu.

 

1

 

3

 

1669 - Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego (do 1673). Rehabilitacja Jerzego Lubomirskiego;

1670 - Ślub króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z siostrą cesarza Leopolda I - Eleonorą. Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego - opis wojny z Turcją w 1621;

1671 - Zwycięstwa hetmana Jana Sobieskiego nad Tatarami pod Bracławiem i Kalnikiem;

1672 - Wojna z Turcją. Upadek Kamieńca Podolskiego. Traktat w Buczaczu (utrata Podola i Ukrainy). Odnowienie dawnych układów z Brandenburgią;

1673 - Zwycięstwo Jana Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem. Śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

 

2