Konrad I Mazowiecki

 

 

 

Urodzony około 1187 roku młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego I Heleny księżniczki znoimskiej. W 1202 roku na podstawie umowy ze swym starszym bratem Leszkiem Białym objął Mazowsze i Kujawy. Nękany ciągłymi najazdami Prusów, gdy nie przyniosły rezultatu organizowane przeciw nim wyprawy krzyżowe książąt polskich, sprowadził do obrony granic Mazowsza w 1226 roku zakon krzyżacki i nadał mu jako lenno ziemię chełmińską i Nieszawę. Po śmierci Leszka Białego rozpoczął walkę o sukcesję po nim, udało mu się jednak tylko przejściowo opanować Kraków w 1229 roku i ponownie w latach 1241 - 1243. Zmarł w 1247 roku w trakcie przygotowań do kolejnego najazdu na stolicę Małopolski.

 

1

 

7

 

1229 - Uwięzienie w Płocku Henryka Brodatego przez Konrada Mazowieckiego. Atak Władysława Odonica i Konrada Mazowieckiego na Wielkopolskę. Panowanie Konrada Mazowieckiego (do 1230, 1241 - 1243);

1230 - Odzyskanie Lubusza przez synów Henryka Brodatego. Lokacja Poznania (ponowna w 1253). Na Śląsku urodził się Witelo (ok., zm.1280). filozof, przyrodnik, matematyk, autor dzieła "Perspectiva", uważanego za podręcznik optyki;

 

12

 

1241 - Pierwszy najazd mongolski (plemię Tatarów), klęska w bitwie pod Legnicą (śmierć Henryka Pobożnego). Panowanie Konrada Mazowieckiego (do 1243);

 

2

 

2a

 

6 5

 

8

 

9

 

10

 

11

 

3

 

Rozpad państwa Henryków Wrocławskich. Krakowskie złączone z Mazowszem przez Konrada I Mazowieckiego. Usamodzielnienie się Sandomierszczyzny za Bolesława V Wstydliwego. Wielkopolska we władaniu książąt z miejscowej linii Piastów. Przyłączenie ziemi słupskiej do Pomorza Wschodniego.

 

1242 - Powstanie Prusów przeciw Krzyżakom (po stronie zakonu - Konrad Mazowiecki), wspierane przez księcia Świętopełka;

1243 - Bitwa pod Suchodołem - zbuntowane rycerstwo popierające Bolesława Wstydliwego pokonuje siły Konrada Mazowieckiego. Panowanie Bolesława Wstydliwego (do 1279). Lokacja Szczecina (ponowna w 1245);

 

4

 

Bolesław V Wstydliwy łączy Krakowskie z Sandomierszczyzną. Krzyżacy w Prusach zajmują tereny do Łyny. Powrót kasztelanii Wyszogrodzkiej do Kujaw.