Kazimierz Odnowiciel (1034-1058)

 

Urodzony w 1016 roku, syn Mieszka II i Rychezy. Po śmierci ojca objął władzę, ale się nie koronował. Na skutek buntu ludowego musiał wkrótce potem opuscić kraj i schronić się na Węgrzech. Dopiero między 1039 a 1041 rokiem, z pomocą cesarza Henryka III, zaczął odzyskiwać władzę. Jednocześnie zawarł przymierze z księciem ruskim Jarosławem Mądrym przypieczętowane małżeństwem z jego siostrą lub córką Dobroniegą. W 1054 roku odzyskał Śląsk zagarnięty przez księcia czeskiego Brzetysława. Nadano mu przydomek Odnowiciela ze względu na zasługi położone przy odbudowie organizacji państwowej i kościelnej. Zmarł w 1058 roku.

 

1

 

8

 

1a

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

1034 – Zjednoczenie ziem polskich przez Mieszka II, smierć władcy. Panowanie Kazimierza Odnowiciela (do 1058);

1038 – Bunt możnych (na czele Masław) przeciwko Kazimierzowi Odnowicielowi. Ucieczka władcy na Węgry. Najazd księcia czeskiego Brzetysława (spustoszenie Wielkopolski i wywiezienie relikwi św. Wojciecha. Zajęcie Śląska.

 

2

 

Zajęcie Śląska przez Czechy.

 

1039 – Powrót Kazimierza Odnowiciela. Zajęcie przez niego Wielkopolski i Małopolski (do 1040). Przeniesienie stolicy z Gniezna (zniszczonego najazdem Brzetysława) do Krakowa;

 

3

 

Odbudowa Państwa Polskiego przez Kazimierza I Odnowiciela (Wielkopolaska, ziemia Lubuska, Sieradzko-Łęczyckie i Małopolska).

 

1044 – Ufundowanie przez Kazimierza Odnowiciela klasztoru Benedyktynów w Tyńcu;

 

7

 

1047 – Stłumienie buntu Masława przez Kazimierza Odnowiciela. Przyłączenie Mazowsza i Pomorza (do 1048);

 

6

 

Śmierć Masława

4

 

Włączenie Mazowsza i Kujaw oraz Pomorza Wschodniego.

 

1050- Najazd Kazimierza Odnowiciela na ziemie pozostawione Czechom w 1041. Odzyskanie Śląska;

 

5

 

Odzyskanie Śląska bez ziemi Gołęszyców.

 

1054 – Zjazd w Kwedlinburgu: uznanie przez cesarza przynależności Śląska do Polski w zamian za trybut płacony z tych ziem Czechom;

1058 – Utworzenie w Krakowie arcybiskupstwa obejmujacego cały kraj. Śmierć Kazimierza Odnowiciela. Panowanie Bolesława Śmiałego (do 1079, tytuł króla do śmierci na wygnaniu w 1081);