Urodzony w 1138 roku, syn Bolesława Krzywoustego i Salomei hrabianki Bergu. Był prawdopodobnie pogrobowcem. Własną dzielnicę - część księstwa sandomierskiego z Wiślicą - otrzymał dopiero po śmierci brata, Henryka Sandomierskiego w 1166/67 roku. W 1177 roku zajął zbrojnie senioralną stolicę w Krakowie obalając władzę starszego brata, Mieszka Starego, a następnie skupił we władaniu prawie wszystkie ziemie polskie. Przeprowadził reformy polityczno - ustrojowe na zjeździe w Łęczycy w 1180 roku. Rozszerzył wpływy polskie na księstwa ruskie i interweniował skutecznie przeciw Prusom i Jadźwingom mimo trwajacej wojny domowej z Mieszkiem Stary, który w 1182 roku zajął Wielkopolskę, a w 1191 roku przejściowo także Kraków. Zmarł nagle w 1194 roku. pochowany w katedrze wawelskiej.

 

1

 

1177 - Bunt możnych pod wodzą biskupa krakowskiego Gedki przeciwko Mieszkowi Staremu. Panowanie Kazimierza Sprawiedliwego (do 1194);

1179 - Fundacja klasztoru Cystersów w Wąchocku;

1180 - Zjazd w Łęczycy (tzw. pierwszy sejm, przywileje dla kościoła). Wyprawa na ziemie ruskie (na Brześć nad Bugiem, druga w 1182);

 

3

 

Pierwszy sejm w Łęczycy.

 

1181 - Złożenie w Lubece hołdu cesarzowi Fryderykowi I Barbarossie przez książąt Pomorza Zachodniego, oderwanie się tych ziem od Polski;

1185 - Fundacja klasztoru Cystersów w Koprzywnicy. Fundacja przez Kazimierza Sprawiedliwego kościoła św. Floriana w Krakowie;

1186 - Przejęcie władzy na Mazowszu przez Kazimierza Sprawiedliwego;

1187 - Wyprawa na ziemie ruskie (Halicz, do 1189);

1191 - Bunt możnych przeciwko Kazimierzowi Sprawiedliwemu, stłumiony przez księcia;

1192 - Wyprawa na Jadźwingów, zdobycie Drohiczyna;

 

2

 

1194 - Śmierć Kazimierza Sprawiedliwego. Panowanie Leszka Białego (do 1201, 1202-1210, 1211-1227).