Jan III Sobieski (1674-1696)

 

 

Urodzony w 1629 roku, syn kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny. Biorąc udział w wojnach z Kozakami, Moskwą i Turkami dowiódł dużych zdolności wojskowych i politycznych, co przyniosło mu w efekcie w 1668 roku buławę wielką koronną. Zwycięstwo pod Chocimiem po śmierci króla Michała otwarło drogę do tronu. Dalekosiężne plany polityczne nowego króla związane z polityką antyniemiecką i sojuszem z Francją nie powiodły się. Zmuszony zawrzeć sojusz z cesarzem pośpieszył w 1683 roku na ratunek Wiednia oblężonego przez Turków. Zwycięstwo wiedeńskie przyniosło mu sławę europejską. W 1686 roku zawarł niekorzystny pokój z Rosją. Plany reform ustrojowych napotkały na zdecydowany sprzeciw magnatów i szlachty. Zmarł w 1696 roku i został pochowany na Wawelu.

 

1

 

2 3

 

  4

 

Jan III Sobieski z rodziną

 

1674 - Panowanie Jana III Sobieskiego (do 1696);

 

22

 

23

 

24

 

1675 - Odparcie najazdu turecko-tatarskiego. Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Lwowem. Tajne porozumienie z Francją przeciwko elektorowi brandenburskiemu. Podręcznik rolnictwa O ekonomice ziemiańskiej generalnej Jakuba Kazimierza Haura;

1677 - Sejm warszawski - ustalenia dotyczące zawarcia pokoju z Turcją i Rosją oraz zmniejszenia liczebności wojska. Gruntowna przebudowa pałacu w Wilanowie (do 1699);

 

18

 

19

 

25

 

20

 

21

 

1678 - Niekorzystny traktat pokojowy z Turcją (podpisany w Stambule). Przedłużenie rozejmu z Rosją;

 

7

 

Poseł polski z wielkim wezyrem

 

8

 

 Obiad wydany na cześc posła polskiego

 

9

 

 Ceremonia płacenia żołdu janczarom

 

29

 

 Kara Mustafa i Jan Gniński

 

30

 

Poseł polski ze świtą

 

31

 

Przyjęcie pożegnalne u wielkiego wezyra

 

1679 - Nieudane próby (do 1680) stworzenia koalicji antytureckiej;

1681 - Sprowadzenie z Włoch do Warszawy zakonu kapucynów, mającego opiekować się kaplicą na Zamku Królewskim;

1683 - Odsiecz wiedeńska - zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem. Odzyskanie przez Polskę Podola:

 36

 

5

 

6

 

11

12

13

14

15

16

17

 

26

 

27

 

Na awersie znajduje się rysunek doskonale oddajacy dynamikę walczacych, każdy szczegół ich szat oraz uzbrojenia. Na pierwszym planie obrazu odcina się rzeźbiarski relief o barwie naturalnego srebra. Ukazuje on postać polskiego husarza. W prawej części wzoru, wzdłuż otoku widnieje napis „1683 ODSIECZ WIEDEŃSKA”.


Rewers przedstawia kolekcję różnych rodzajów uzbrojenia historycznego typowego dla polskiej armii. Na medalu widoczne są m.in. kirys, hełm, szable, miecze, piki oraz choragiew. W otoku znajduje się nazwa kolekcji „BITWY POLSKIGO ORĘŻA”.


Medal wybity został z zastosowaniem niespotykanej formy łączącej elementy malarstwa pastelowego i rzeźbiarskiego reliefu, zaprojektowany przez wielokrotnie nagradzanego polskiego twórcę monet i medali Roberta Kotowicza, wykonany w tradycyjnym stopie srebra 333/1000, w okazałym rozmiarze 45 mm i wadze aż 30 g,

 

32

 

33

 

34

 

35

 

1685 - Wyprawa na Mołdawię. Formalne odnowienie zerwanych w 1683 roku stosunków z Francją. Zamknięcie mennic;

1686 - Pokój Grzymułtowskiego z Rosją (potwierdzenia panowania Rosji na lewobrzeżnej Ukrainie i w Kijowie). Zajęcie Jass (Mołdawia) przez wojska Jana III Sobieskiego;

1688 - Pierwsze w dziejach zerwanie sejmu przed wyborem marszałka. Nieudana próba opanowania Kamieńca Podolskiego;

1689 - Zerwanie sejmu warszawskiego - kraj u progu wojny domowej. Kolejna nieudana próba zajęcia Kamieńca Podolskiego. Budowa Pałacu Krasińskich w Warszawie (do 1649);

1690 - Przyjęcie pierwszego całościowego, choć nieprecyzyjnego, regulaminu obrad sejmu. Prawdopodobnie Jan Chryzostom Pasek zaczyna pisać swoje Pamiętniki (do 1695, druk w 1836);

1691 - Druga wyprawa Jana III Sobieskiego na Mołdawię - wobec braku pomocy ze strony Świętej Ligi zakończona klęską;

1692 - Tajny układ z Francją. Zerwanie sejmu grodzieńskiego uniemożliwia przeprowadzenie reformy wojskowo-skarbowej;

1695 - Obrona Lwowa przed najazdem mongolskim. Zakończenie prac nad Ogrodem fraszek przez Wacława Potockiego;

1696 - Publikacja wierszowanego Pocztu herbów szlachty Wacława Potockiego. Śmierć Jana III Sobieskiego. Początek najdłuższego w naszych dziejach bezkrólewia (do 1697);

 

10