Henryk Walezy (1573-1574)

 

 

Urodzony w 1551 roku, syn króla francuskiego Henryka II z dynastii Walezjuszów i Katarzyny Medycejskiej. Obrany w 1573 roku na króla polskiego w trakcie pierwszej tzw. wolnej elekcji, przybył do Polski na początku 1574 roku. Przed objęciem władzy musiał zaprzysiąc tzw. Artykuły Henrykowskie, ograniczajace wydatnie władzę królewską, i Pacta Conventa. Na wieść o nagłej śmierci brata, króla Francji, opuścił potajemnie Kraków w czerwcu tegoż roku, wrócił do ojczyzny i koronował się jako Henryk III. W Polsce zdetronizowano go w 1575 roku. Został zamordowany w 1589 roku we Francji.

 

1

 

5

 

2

 

4

 

1573 - Zatwierdzenie zasad wolnej elekcji przez sejm konwokacyjny w Warszawie. Pierwsza wolna elekcja. Panowanie Henryka Walezego (do 1574). Generalna konfederacja warszawska - zapewnienie swobody wyznaniowej;

 

6a

 

6b

 

7

 

8

 

9

 

1574 - Ucieczka Henryka Walezego do Francji, gdzie objął tron jako Henryk III;

 

3