Henryk I Brodaty

 

 

 

Urodzony między 1165 a 1170 rokiem, syn księcia śląskiego Bolesława Wysokiego i jego drugiej żony Krystyny. Ożenił się z niemiecką księżniczką Jadwigą, uznaną po śmierci za świętą. W 1201 roku objął po ojcu rządy na Śląsku i doprowadził do gospodarczego rozkwitu tej dzielnicy sprowadzając osadników z Niemiec. Około 1217 roku wszedł w koalicję z Władysławem Laskonogim i Leszkiem Białym, z którymi organizował wyprawy krzyżowe na Prusy. Wyszedłszy cało z zamachu w Gąsowie, stanął do walki o spadek po Leszku Białym. Walkę tę wygrał w sojuszu z Laskonogim i w jego imieniu, a potem samodzielnie rządził od 1228 roku w Krakowie. W 1234 roku zajął część Wielkopolski opanowanej przez Władysława Odonica. Nie zrealizowawszy zamysłu o koronie królewskiej dla syna zmarł w 1238 roku w Krośnie Odrzańskim.

 

1

 

7

 

1228 - Pogłębienie kryzysu władzy (do 1234). Porozumienie w Cieni (Władysław Laskonogi nadaje możnym przywileje). Panowanie Władysława Laskonogiego i Henryka Brodatego (do 1229). Lokacja Krakowa (przed; ponowna w 1257 - nadanie praw miejskich ) i Sandomierza (przed; ponowna w 1286);

1229 - Uwięzienie w Płocku Henryka Brodatego przez Konrada Mazowieckiego. Atak Władysława Odonica i Konrada Mazowieckiego na Wielkopolskę. Panowanie Konrada Mazowieckiego (do 1230, 1241-1243);

 

2

 

Henryk I Brodaty uzależnia dzielnicę opolsko-raciborskiej do wrocławskiej.

 

1232 - Panowanie Henryka Brodatego (do 1238). Zrzeczenie się przez Henryka Brodatego ziem łęczyckiej i sieradzkiej na rzecz Konrada Mazowieckiego;

 

3

 

Włączenie Krakowskiego i uzależnienie Sandomierszczyzny od dzielnicy Wrocławskiej Henryka I Brodatego. Sieradzko-Łęczyckie przyłączone do Mazowsza przez Konrada I Mazowieckiego. Ziemia dobrzyńska zajęta przez Krzyżaków.

 

1233 - Nieudana wyprawa Henryka Brodatego i jego syna Henryka Pobożnego na Wielkopolskę, pozostającą w rękach Władysałwa Odonica. Zjazd w Chełmie, dotyczący podziału ziem między książąt. Lokacja Torunia przez Krzyżaków;

 

13

 

8

 

9

 

11 12

 

 

1234 - Zajęcie Wielkopolski (po Wartę) przez Henryka Brodatego;

1235 - Papież Grzegorz IX bierze w opiekę państwo Henryków śląskich. Lokacja Gdańska (ponowna w 1343) i Środy Śląskiej. Urodził się Mikołaj z Polski (ok., zm.ok. 1290), pierwszy polski lekarz;

 

3a

 

4

 

Włączenie większości Wielkopolski do dzielnicy wrocławskiej przez Henryka I Brodatego. Krzyżacy zajmują tereny w Prusach (Pomezania). Ziemia dobrzyńska wraca do Mazowsza.

 

1237 - Wysłanie przez Henryka Brodatego misjonarzy dominikańskich na Ruś. Sprowadzenie do Polski franciszkanów. Lokacja Płocka (ponowna w 1255) i Elblaga;

 

10

 

14

 

6

 

1238 - Panowanie Henryka Pobożnego (do 1241). Lokacja Gniezna;

 

5

 

Usamodzielnienie się dzielnicy opolsko-raciborskiej.