Urodzony w 1125 roku, syn Bolesława Krzywoustego z jego drugiego małżeństwa z Salomeą hrabianką Bergu. Rozporządzeniem ojca otrzymał we władanie Mazowsze z częścią Kujaw. Po zwycięstwie w wojnie domowej z przyrodnim bratem Władysławem II objął tron seniora i zarząd dzielnicy śląskiej. W 1146 roku odparł najazd Konrada III. Starał się uzyskać uznanie międzynarodowe swej pozycji za cenę sojuszu z margrabią Albrechtem Niedźwiedziem, umocnionego na zjeździe w Kruszwicy w 1148 roku i ustępstw na rzecz Niemców. W wyniku wyprawy cesarza Fryderyka I Barbarossy na Polskę w 1157 roku złożył mu hołd lenny w Krzyszkowie pod Poznaniem oraz zwrócił Śląsk i Ziemię Lubuską synom Władysława II. Organizował zbrojne wyprawy przeciw Prusom. Zmarł w 1173 roku, nie pozostawiając dziedzica.

 

1

 

22

 

6

 

1a

 

23

 

1146 - Wygnanie z kraju przez braci i możnych Władysława Wygnańca (obłożonego klątwą w czasie oblegania młodszych braci w Poznaniu), który udaje się po pomoc do cesarza. Panowanie Bolesława Kędzierzawego (do 1173);

1147 - Udział Mieszka Starego w krucjacie Albrechta Niedźwiedzia na ziemie Słowian połabskich, a Bolesława Kędzierzawego u boku Rusinów na ziemie Prusów;

1148 - Klątwa rzucona przez legata papieskiego Gwinona na Mieszka Starego i Bolesława Kędzierzawego za odmowę przywrócenia na tron Władysława Wygnańca, nieuznana przez kościół w Polsce;

1150 - Urodził się Wincenty Kadłubek (zm. 1223), kronikarz;

 

Medal Wincenty Kadłubek
Awers - Półpostać trzy czwarte w prawo. W otoku napis: BŁ. WINCENTY KADŁUBEK 1150-1223.
Rewers - Dwa anioły z księgą i laską.
Sygnatura - HI + znak Veritasu - na rewersie
Technika - Bity ø 60 mm.
Materiał - Tombak patynowany
Wykonanie - Veritas  ZZG Częstochowa
Grubość – 0,4 cm

 

24

 

25

 

1152 - Fundacja klasztoru cystersów w Łeknie;

 

7

 

Do Polski cystersi zostali sprowadzeni w połowie XII wieku. Pierwsze klasztory na ziemiach Polskich powstały w Brzeźnicy (1149-1153, dzisiejsze miasto Jędrzejów) i w Łeknie w pobliżu Wągrowca (1143). Co prawda cystersi do Szczyrzyca zostali sprowadzeni w 1234 roku (o czym świadczy załączona wyżej kartka), ale historia do takiego stopnia mnie zaintrygowała, że poniżej również postanowiłem umieścić historię pewnej kapliczki z mojego rodzinnego miasta i to w odległości około 0,5 km od mojego miejsca zamieszkania.


W 750-letnią historię opactwa wpisana jest dość przewrotna legenda, o tym jak powstał klasztor w Szczyrzycu.


Miejscowy grajek wracał z wesela i spotkał po drodze diabła, który w zamian za grę obiecał mu cały wór złota. Grajek podpisał cyrograf i przygrywał diabłu do tańca. Otrzymał obiecaną nagrodę. Jednak bał się, że tak ogromny skarb wzbudzi podejrzenia u jego żony, która w ten sposób dowie się, że zaprzedał duszę. Udał się więc do pobliskiego Szczyrzyca i przekazał złoto na budowę klasztoru.


W tym czasie diabeł powrócił na Łysą Górę, nieświadomy tego, do czego wykorzystano jego złoto. O wszystkim dowiedział się od czarownicy. Rozwścieczony postanowił zniszczyć klasztor. Chciał zrzucić na niego ogromny głaz.


Jednak zakonnicy dowiedzieli się o planach diabła i polecili siebie i klasztor opiece Matki Bożej. To Ona sprawiła, że głaz zaczął diabłu tak ciążyć, że w końcu nie był w stanie dalej go transportować i zmuszony został do porzucenia go 3 kilometry od klasztoru.
Kamień można zobaczyć we wsi Krzesławice, zaraz za mostem, z lewej strony pobocza, po krótkim spacerze stromą ścieżką. Podobno jest w nim odciśnięte nawet czarcie kopyto.


W czasach pogańskich było tu miejsce kultu. Jest to głaz o długości około 55 m, szerokości 8-12 m i wysokości ok. 25 metrów. U jego podnóża znajduje się opuszczona pustelnia. Ostatni pustelnik mieszkał w niej do 1992 roku.


A teraz wrócę do historii kapliczki z mojego Chełma.


W 1918 roku niejaki Zaranek wybierając się na wojnę założył kapliczkę na sośnie, by Najświętsza Mateńka opiekowała się jego rodziną zamieszkałą w pobliżu sosny. W latach II Wojny Światowej Niemcy wycinając las oszczędzili tę sosnę z kapliczką. W latach 70 tych XX wieku piorun z przerażającą siłą (według naocznego świadka mieszkającego naprzeciw sosny, który w czasie burzy stał w oknie) uderzył w sosnę i trzy razy ruchem spiralnym okrążał sosnę. Następnego dnia naoczny świadek kilkadziesiąt metrów od sosny zbierał korę, czyli musiała to być wielka siła uderzeniowa. Piorun nawet nie tknął kapliczki. I stąd nasuwa się wniosek, że w miejscach, gdzie nabożnie ludzie się modlą, nawet największe siły natury mają respekt przed siłą modlitwy. Nie mówiąc już o tym, że coś w tym jest, że cały las Niemcy wycięli oszczędzając sosnę z kapliczką.

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

1154 - Pielgrzymka księcia Henryka Sandomierskiego do Jerozolimy;

1157 - Wyprawa cesarza Fryderyka I Barbarossy na Polskę. Bolesław Kędzierzawy składa mu hołd w Krzyszkowie pod Poznaniem;

1158 - Fundacja przez Jaksę z Miechowa klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem (ok., do 1160);

1159 - Śmierć Władysława Wygnańca (na wygnaniu);

1163 - Wydzielenie ziemi synom Władysława Wygnańca: Bolesławowi Wysokiemu i Mieszkowi Plątonogiemu przez Bolesława Kędzierzawego. Sprowadzenie zakonu bożogrobowców (miechowitow) przez Jaksę z Miechowa i osadzenie ich w Miechowie;

 

2

 

Powrót synów Bolesława II Wygnańca na Śląsk.

 

1166 - Zakończona klęską wyprawa Bolesława Kędzierzawego na Prusy, w czasie ktorej poniósł smierć Henryk Sandomierski;

 

3

 

Po śmierci Henryka Sandomierskiego włączenie Sandomierszczyzny do dzielnicy Senioralnej, z wyjątkiem południowej części, przekazanej Kazimierzowi Sprawiedliwemu.

 

1170 - Drzwi Gnieźnieńskie;

 

4

 5

 

1173 - Panowanie Mieszka Starego (do 1177, 1198-1202) jako seniora w Krakowie.