BOLESŁAW II ŚMIAŁY (1058-1079)

 

Urodzony nie wczesniej niż w 1040 roku, syn Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi. Prowadził politykę antyniemiecką nie podejmując jednak bezpośrednich starć zbrojnych. Wykorzystując konflikt cesarza z papieżem koronował się w 1076 roku, zapewne w Gnieźnie. Główną stolicę państwa przeniósł do Krakowa. Ożeniony z księżniczką ruską zaangażował się na dłuższy okres w sprawy ruskie. W rezultacie w kraju popadł w konflikt z możnowładcami i ich rzecznikiem biskupem krakowskim Stanisławem. Śmierć biskupa z wyroku króla w 1079 roku przyczyniła się do upadku Bolesława i jego wygnania z kraju. Zmarł nagle w 1081 lub 1082 roku na Węgrzech.

 

1

 

6

 

1a

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

1058 – Utworzenie w Krakowie arcybiskupstwa obejmującego cały kraj. Śmierć Kazimierza Odnowiciela. Panowanie Bolesława Śmiałego (do 1079, tytuł króla do śmierci na wygnaniu w 1081);

1060 – Poparcie zbrojne Bolesława Śmiałego dla Beli węgierskiego. Zaprzestanie płacenia Czechom trybutu ze Śląska. Uniezależnienie się Pomorza od Polski;

1061 – Przywrócenie pokojowych stosunków z Czechami, potwierdzone małżeństwem siostry Bolesława Śmiałego – Świętosławy z czeskim księciem Wratysławem;

1063 – Odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Poparcie dla Gejzy w opanowaniu dzielnicy na Węgrzech, po zmarłym ojcu, Beli;

1064 – Konsekracja odbudowanej po najeździe Brzetysława (1038) katedry w Gnieźnie. Onowienie arcybiskupstwa gnieźnienskiego;

1065 – Ufundowanie przez Bolesława Śmiałego opactwa Benedyktynów w Mogilnie;

 

2

 

Utrata Pomorza Wschodniego.

 

1068 – Wyprawa na Ruś w celu udzielenia pomocy Izasławowi;

 

4

 

Biskup krakowski, Stanisław Szczepanowski napomina i grozi królowi klątwą za surowe rządy w czasie wyprawy na Ruś.

 

1071 – Zjazd w Miśni: król Niemiec Henryk IV zakazuje wzajemnych najazdów Czechom i Polakom, a Bolesława Śmiałego zobowiązuje do płacenia Czechom trybutu ze Śląska. Roczniki kapituły krakowskiej;

1072 – Złamanie postanowień zjazdu w Miśni: najazd Bolesława Śmiałego na Czechy:

1073 – Sojusz z Sasami i Wieletami, mający na celu niedopuszczenie do interwencji Henryka IV w Polsce:

1075 – Zbliżenie polityczne między Bolesławem Śmiałym a papieżem Grzegorzem VII. Ufundowanie przez Bolesława Śmiałego opactwa Benedyktynów w Lubiniu;

1076 – Wojna polsko-czeska. Koronacja Bolesława Śmiałego (władca wykorzystuje wieloletni konflikt Henryka IV z papieżem Grzegorzem VII);

1077 – Ponowna pomoc w powrocie na tron księciu kijowskiemu Izasławowi. Pomoc Bolesława Śmiałego dla Władysława (syna Beli I) w uzyskaniu tronu węgierskiego po śmierci Gejzy;

 

5

 

1078 – Codex Gertrudianus (do 1087), prawdopodobnie dzieło pierwszej polskiej autorki, Gertrudy, córki Mieszka II i Rychezy;

1079 – Zamordowanie biskupa Stanisława na rozkaz króla Bolesława Śmiałego. Bunt rycerstwa i duchownych przeciwko królowi. Ucieczka monarchy na Węgry. Panowanie Władysława Hermana (do 1102);

 

7

 

3

 

Utrata Grodów Czerwieńskich (do Rusi).