August II Mocny (1697-1733)

 

 

Urodzony w 1670 roku, syn elektora saskiego Jana Jerzego III z dynastii Wettynów i księżniczki duńskiej Anny Zofii. W 1694 roku został elektorem saskim jako Fryderyk August I. W 1697 roku wybrany królem Polski po zmianie wyznania z protestanckiego na katolickie. W 1699 roku zawarł z Turcją korzystny pokój karłowicki. Sprzymierzywszy się z carem Piotrem I rozpoczął II wojnę pónocną. W 1705 roku zmuszony został przez Szwedów do abdykacji na rzecz Stanisława Leszczyńskiego, jednak po zwycięstwie rosyjskim pod Połtawą w 1709 roku odzyskał tron Polski z łaski cara. Próby wydobycia się spod zależności od Rosji i uzyskania władzy absolutnej w Polsce nie powiodły się. Zmarł w 1773 roku w Warszawie. Pochowano go na Wawelu.

 

1

 

6

 

1697 - Panowanie Augusta II Mocnego Sasa (do 1706 i 1709-1733). Nieudana próba objęcia tronu przez francuskiego księcia Contiego;

1698 - Spotkanie Augusta II z carem Piotrem I w Rawie Ruskiej, wspólne przygotowania do wojny ze Szwecją. August II nakazuje bicie polskich monet w Lipsku. Urodziła się Elżbieta Drużbacka (zm. 1765), pierwsza znacząca pisarka polska;

1699 - Pokój karłowicki między Świętą Ligą a Turcją - Polska odzyskuje Kamieniec Podolski. Wycofanie wojsk saskich z ziem Korony;

 

2

 

Za króla Augusta II., gdy basza turecki oddający twierdzę Kamieniec w r. 1699 oprowadzał generała Kąckiego, który odbierał tę fortecę w imieniu króla polskiego, i przyszedł z nim do piwnicy, gdzie był proch, bomby i granaty, a chcąc się zemścić, rzucił siarczysty knot zapalony na beczkę prochu i byłby niechybnie całe miasto w powietrze wysadził i tysiące ludzi zgubił, gdyby nie przytomność generała Kąckiego, który porwał palący się knot, i dopóty trzymał go na dłoni, póki całkiem nie zgorzał. Zawstydził się Turek, że mu się ta haniebna sztuka nie udała, i niemniej zadziwił się widząc, jak na dłoni generała kipiała paląca się siarka, a on ani brwi nie zmarszczył, choć nie mały ból cierpiał. Na ziemię nie mógł knota rzucić, i zadeptać go nogą, bo wszędzie było pełno rozsypanego prochu.

 

1700 - Polska w koalicji antyszwedzkiej. Udział w wojnie północnej (do1721). Tajny traktat z Prusami. Klęska wojsk Augusta II podczas oblężenia Rygi. Urodził się Stanisław Konarski (zm. 1773), reformator oświaty, założyciel Colleguim Nobilum;

 

7

 

Błąd w nazwisku "Konapski"

 

1701 - Zajęcie Kurlandii przez wojska szwedzkie. Karol XII żąda detronizacji Augusta II;

1702 - Traktat z Austrią. Zajęcie Warszawy i Krakowa przez Szwedów. Klęska w bitwie ze Szwedami pod Kliszowem;

1703 - Klęska w bitwie ze Szwedami pod Pułtuskiem. Zajęcie Torunia przez Szwedów. Zawiązanie konfederacji warszawskiej (antykrólewskiej). Układ z Rosją o wspólnych działaniach militarnych przeciwko Szwedom;

1704 - Ogłoszenie bezkrólewia przez konfederację warszawską. Konfederacja generalna w Sandomierzu (popierająca króla Augusta II). Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (do 1709, 1733-1736), koronacja w 1705;

1705 - Klęska wojsk Augusta II w bitwie ze Szwedami pod Warszawą. Przymierze Stanisława Leszczyńskiego z Karolem XII przeciwko Rosji. Prawo okupacji ziem polskich i podporządkowanie Szwedom. Zrzeczenie się Kurlandii i Inflant. Ustanowienie przez Augusta II pierwszego w Polsce orderu - Orła Białego;

 

3

 

1706 - Zrzeczenie się korony przez Augusta II i rezygnacja z sojuszu z Piotrem I. Uruchomienie dwóch nowych szlaków pocztowych z Warszawy do Drezna;

1709 - Powrót Augusta II. Przenosiny Stanisława Leszczyńskiego do Szczecina. Sojusz Augusta II z Piotrem I (zawarty w Toruniu). Rozbudowa twierdzy na Jasnej Górze (do 1751);

1710 - Koniec konfederacji sandomierskiej. Uznanie przez szlachtę Augusta II za jedynego i prawowitego władcę Polski. Amnestia dla zwolenników Stanisława Leszczyńskiego. Początek działalności nowoczesnej huty szkła w Bielanach pod Warszawą;

1711 - Kilka nieudanych wypraw (do 1713) na szwedzkie Pomorze;

1712 - Synod ewangelicki w Toruniu. Syn Augusta II (późniejszy August III) w tajemnicy przechodzi na katolicyzm;

1713 - Uznanie przez Turcję Augusta II za prawowitego króla Polski. Wytyczenie w Warszawie drogi Kalwaryjskiej - arterii, która dała początek dzisiejszym Alejom Ujazdowskim;

1714 - Traktat o przyjaźni z Francją (August II i Ludwik XIV). Wykonanie praktycznego modelu termometru rtęciowego przez gdańskiego mieszczanina Daniela Fahrenheita;

1715 - Konfederacja gorzycka (na czele Władysław Gorzycki), wymierzona przeciwko obecności obcych wojsk na naszych ziemiach. Konfederacja tarnogrodzka (na czele Stanisław Ledóchowski), wymierzona przeciwko Augustowi II;

1716 - Zajęcie Wołynia przez Rosję. Zwycięstwo wojsk Augusta II nad konfederatami pod Kowalewem;

1717 - Sejm Niemy. Zakaz budowy światyń niekatolickich oraz remontowania już istniejących. Koronacja (w obecności 150 tys. wiernych) obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze;

1718 - Niedopuszczenie do głosu, a następnie usunięcie z sali posła wyznania kalwińskiego - Andrzeja Piotrowskiego;

1719 - August II podpisuje w Wiedniu układ z Austrią i Wielką Brytanią (traktat wiedeński) przeciwko wzrastającym wpływom rosyjskim w Polsce. Wycofanie się wojsk rosyjskich z ziem polskich. Rozejm ze Szwecją. Pierwsze oczynszowanie chłopów (okolice Poznania);

1720 - Początek rywalizacji dwóch znaczących ugrupowań magnackich: Potockich i Czartoryskich. Sejm nie ratyfikuje traktatu zawartego przez Augusta II w Wiedniu. Wzniesienie pałacu Pod Blachą w Warszawie (pierwszej budowli na naszych ziemiach z dachem krytym blachą);

1721 - Utrata na rzecz Rosji Inflant, Estonii i Karelii. Powstanie w Warszawie pierwszej loży masońskiej - Czerwone Bractwo;

1724 - Pierwsza kawiarnia i pierwszy budynek teatralny w Warszawie. Otwarty konflikt między protestantami a uczniami jezuickiego kolegium w Toruniu. Burmistrz i sprawcy napadu na szkołę jezuicką ukarani śmiercią;

1727 - Otwarcie pierwszego parku dla publiczności - Ogrodu Saskiego w Warszawie. Układ z Austrią o swobodnym handlu ukraińsko-śląskim;

 

4

5

 

1728 - Przebudowa (do 1771) rezydencji Branickich w Białymstoku (tzw. polski wersal);

1729 - W Warszawie zaczyna ukazywać się tygodnik podzielony na część dotyczącą kraju - "Nowiny Polskie" (później "Kurier Polski") i zagranicy - "Relata Refero";

1731 - Niepowodzenie misji Antoniego Potockiego, wysłanego z żądaniem usunięcia wojsk rosyjskich z Kurlandii.

Otwarcie w Warszawie sklepu z porcelaną miśnieńską;

1732 - Traktat "trzech czarnych orłów", podpisany przez Austrię, Prusy i Rosję, zakładający ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski. Publikacja pierwszego tomu Volumina legum - zbioru praw;

1733 - Śmierć Augusta II Mocnego w Warszawie. Podwójna elekcja. Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (do 1736) i Augusta III Sasa (do 1763). Walki zbrojne między zwaśnionymi stronami (tzw. wojna sukcesyjna polska, do 1735; Hiszpania i Francja przeciwko Austrii i Rosji). Głos wolny wolność ubezpieczajacy (druk 1743) - dzieło przypisuje się Stanisławowi Leszczyńskiemu. Urodził się Adam Naruszewicz (zm. 1796), poeta, historyk, wydawca;