Anna Jagiellonka (1576-1596)

 

 

 

Urodzona w 1523 roku, córka Zygmunta Starego i Bony Sforza, młodsza siostra Zygmunta Augusta. Po śmierci brata nie odgrywała żadnej roli. Jej planowane małżeństwo z Henrykiem Walezjuszem nie doszło do skutku. W czasie drugiej elekcji w 1575 roku szlachta obrała Annę królem i wyznaczyła jej za męża Stefana Batorego. Podczas panowania Batorego nie uczestniczyła w rządach, dopiero po śmierci męża włączyła się do polityki popierając kandydaturę Zygmunta III Wazy. Zmarła w 1596 roku i została pochowana na Wawelu.

 

clip

 

1

 

1575 - Detronizacja Henryka Walezego. Wybór Anny Jagiellonki na króla Polski (od 1576 żona Stefana Batorego);

 

W obrazie „Kazanie Skargi” według Jana Matejki, autor  umieścił również kobiety. Przede wszystkim Annę Jagiellonkę, wdowę po królu Stefanie Batorym i ciotkę panującego Zygmunta III Wazy, która w pięknym czepcu i czarnym welonie na głowie, siedzi w stallach ze złożonymi dłońmi jak do pacierza, słucha kazania, zapatrzona w kaznodzieję. Obok niej, z dłonią na czole, została przedstawiona Katarzyna Ostroga, druga żona księcia Janusza Ostrogskiego, wojewody wołyńskiego, a następnie kasztelana.

 

3

 

Anna Jagiellonka siedząca siedząca w stallach inaczej w ławie kamiennej, która  ustawiana w prezbiteriach kościołów, przeznaczona była dla duchowieństwa. Kaplica Mariacka na Wawelu zwana także Kaplicą Mansjonarzy, Kaplicą Cyborialną lub Kaplicą Batorego – kaplica pw. Narodzenia NP Marii, znajdująca się w katedrze na Wawelu w Krakowie. Zbudowana została w II poł. XIV w., a w latach 1594-1595 przekształcona z polecenia Anny Jagiellonki na kaplicę grobową jej męża, króla Stefana Batorego.

 

2

 

1576 - Elekcja Stefana Batorego (panowanie do 1686). Konflikt Stefana Batorego z popierającym Habsburgów Gdańskiem;