Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie świec biskupom diecezjalnym jest elementem programu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, które rozpoczęły się wraz z nowym rokiem liturgicznym 29 listopada 2015 roku. 28 listopada, podczas modlitwy w kościołach katedralnych, gdy biskupi zainaugurowali diecezjalne obchody 1050-lecia Chrztu Polski, nastąpiło zapalenie i błogosławieństwo płomienia świec. Hierarchowie przekazali świece delegacjom z poszczególnych parafii. Znalazły się one we wszystkich polskich świątyniach, stając się znakiem obchodzonego jubileuszu.

 

1

 

2

 

Talar okolicznościowy - 1050-rocznica chrztu Polski. Mosiądz oksydowany, średnica 38 mm.

 

3

 

Cztery znaczki turystyczne promujące obiekty Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To wyjątkowe miejsca na znaczkowej mapie Polski, szczególnie dlatego, że ściśle związane są z 1050 rocznicą Chrztu Polski.


Samo zbieranie tych znaczków bardzo uczy historii i nie tylko teoretycznej, ale i trzeba być w tych historycznych i turystycznych miejscach aby otrzymać taki znaczek i dołączyć go do kolekcji.


Żnaczek turystyczny to okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia. Awers i rewers jest z zasady taki sam. Znaczek Turystyczny jest pamiątką z naturalnego materiału - drewna, bez użycia barwników, farb, lakierów, jest w 100 % ekologiczny. Składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów, w porównaniu z innymi w większości prefabrykowanymi produktami. Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny wizerunek, który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku.


Strona internetowa promująca to hobby znajduje się pod adresem: znaczki-turystyczne.pl


Wrócę do omówienia czterech znaczków pokazanych poniżej.


Gród w Gieczu zbudowany został na półwyspie otoczonym z trzech stron wodami nieistniejącego już jeziora. Według najnowszych badań najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z przełomu VIII i IX wieku. Gród w Gieczu znajdował się na przecięciu szlaków handlowych łączących Europę Zachodnią ze Wschodnią co niewątpliwie miało wpływ na rozwój tego miejsca. Niegdyś znajdował się tu jeden z potężniejszych grodów państwa wczesnopiastowskiego. Na jego terenie znajdują się relikty palatium z kaplicą z X/XI w. oraz nieeksponowane fragmenty XI-wiecznego kościoła św. Jana Chrzciciela w typie karolińskich dwuwieżowych kościołów z westwerkiem. We wsi Giecz, na terenie dawnej osady targowej, znajduje się romański kościół z przełomu XII/XIII w. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja.


Gród w Grzybowie to jeden z największych grodów, jakie powstały w okresie formowania się państwa Piastów. Zlokalizowany jest w miejscowości Grzybowo niedaleko Wrześni. W terenie grodzisko obejmuje powierzchnię 4,7 hektara o kształcie zbliżonym do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Gród otoczony był wałem o wysokości ok. 16 metrów zbudowanym z drewna dębowego, gliny, ziemi i piasku. Początki grodu w Grzybowie można określić na lata 20. i 30. X wieku. Okres świetności jednego z największych grodów w Wielkopolsce trwał około 100 lat (od 1. połowy X do połowy XI w.). Gród wyposażony jest w nowoczesny obiekt wystawowo-edukacyjny, w którym zajęcia są prowadzone przez cały rok.


Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach. Budowę skansenu rozpoczęto 29 września 1975. Pierwszą ekspozycję udostępniono zwiedzającym w dniu 1 czerwca 1982. W muzeum prezentowana jest unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu i folwarku. Park ten to liczne przykłady budownictwa z terenów historycznej Wielkopolski. Najstarsze eksponaty datowane są na rok 1602 natomiast najmłodszy budynek pochodzi z 1935 roku. Budynki zorganizowane są w typowy układ wsi, prezentując kompletne wyposażenie domostw i dekorację wnętrz z oryginalnym umeblowaniem, sprzętami gospodarstwa domowego oraz narzędziami rękodzielniczymi i maszynami rolniczymi.

 

Ostrów Lednicki jest wyspą położoną na jeziorze Lednica. To tutaj mieściła się jedna z największych rezydencji pierwszych Piastów, przez co miejsce to jest jednym z najważniejszych w historii Polski. Atrakcją wyspy są pozostałości rezydencji pałacowej zbudowanej w 2 poł. X wieku przez Mieszka I, w której podejmowany był zapewne cesarz Otton III przez Bolesława Chrobrego w czasie pielgrzymki do grobu św.Wojciecha w Gnieźnie w 1000 roku. Ostrów Lednicki to najbardziej prawdopodobne miejsce chrztu pierwszych władców Polski z doskonale zachowanymi X-wiecznymi ruinami palatium z kaplicą księcia Mieszka I. W kaplicy znajdują się dwa baseny chrzcielne z X w. Pod wodą widoczne są natomiast pozostałości dwóch drewnianych mostów z X w., które niegdyś łączyły wyspę z traktami do Poznania i Gniezna. Ponadto znajdują się tutaj widoczne wały grodowe, a na podgrodziu rekonstrukcja drewnianej zagrody.

 

11

 

W roku 2016 mija 1050 rocznica Chrztu Polski, jak tradycyjnie określa się chrzest księcia Polan Mieszka I. Pomimo tego, że źródła historyczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak i podają różne daty i miejsca tego wydarzenia, przyjmuje się, że miał on miejsce w roku 966. Pewne natomiast jest to, że zapoczątkował on proces chrystianizacji ziem polskich i był symbolicznym wydarzeniem, które zapoczątkowało państwo polskie i chrześcijaństwo w Polsce. Na postawie źródeł historycznych przyjmuje się, że chociaż decyzja o przyjęciu chrztu była osobistym wyborem Mieszka I, bardzo ważną rolę w jej podjęciu odegrała Dobrawa, czeska księżniczka, która została jego żoną. W celu upamiętnienia tego jakże ważnego wydarzenia w dziejach Państwa Polskiego, wydany został Znaczek Okolicznościowy. Przedstawia on scenę chrztu Mieszka I uwidocznioną na współczesnym fresku w Gnieźnie, znajdującym się niedaleko od katedry, koło pomnika Bolesława Chrobrego.

 

53

 

W 1050 rocznicę chrztu Polski Skarbnica Narodowa wyemitowała specjalne, jubileuszowe medale pamiątkowe:


- uszlachetnione złotem,
- wybite w wysokiej jakości menniczej,
- wykonane w technologii podwyższonego reliefu.


Awers medalu przedstawia wizerunek Mieszka I, uważanego za twórcę naszej państwowości. Przyjęcie chrztu w 966 r. pozwoliło mu włączyć państwo w krąg kultury chrześcijańskiej i stać się pierwszym władcą Polski. Na rewersie medalu widnieje orzeł – symbol polskości.

 

5

 

8

 

Awers medalu przedstawia Mieszka I i Dobrawę w otoczeniu dworu, biskupa Jordana uchwyconego podczas udzielania błogosławieństwa, datę wydarzenia oraz symbole chrześcijańskie – gołębia i krzyż. Rewers zdobi kompozycja orłów otoczona napisami: "Polska" i "Bóg Honor Ojczyzna".

 

6a

 

6b

 

7

 

Karta historyczna do medalu opisująca wydarzenia upamiętnione na medalu.

 

9

 

10