1. Jezus w Ainon i Sukkot. Maria Sufanitka. Nawrócenie cudzołożnicy
2. Jezus w Akrabis, Silo i Korei
3. Jezus w Ofra, Salem i Aruma
4. Jezus opuszcza Arumę i udaje się do Tenat-Silo i Aser-Michmetat
5. Jezus naucza w Meroz; przyjmuje Judasza Iskariota w poczet uczniów. Pochodzenie i charakter Judasza Iskariota
6. Nauka na górze koło Meroz. Córki Laisy
7. Jezus w Iskariot i Dotan. Uzdrowienie Issachara
8. Jezus idzie z Dotan do Endor. Uzdrowienie chłopca pogańskiego
9. Jezus w Abez i w Dabrat koło Tabo
10. Saul i czarownica z Endor
11. Poganin Cyrynus z Cypru
12. Jezus idzie do Giszala, miejsca urodzenia Św. Pawła
13. Uzdrowienie syna pogańskiego setnika
14. Jezus naucza w Gabara. Pierwsze nawrócenie się Magdaleny
15. Magdalena
16. Kazanie na górze Gabara. Magdalena