Nic dodać nic ująć, powstaje nowe hobby czy zbieractwo uwzględniajace walory filatelistyczne o tematyce religijnej, a motywów jest kilka.


Opis historii w Epopeja Millenium sięga od czasów chrztu Mieszka I czyli początków chrystianizacji do III rozbioru Polski, upadku państwa, do 1795 roku. I wszystko jest fajnie, temat ciągle uzupełniany, ale w podświadomości nasuwa się pytanie, po co Mieszko przyjął chrzest, skąd on się wziął, czemu ma służyć i podobnych pytań nachodzi wiele. Z czasem analizując historię głębiej, a dokładniej za czasów Pana Jezusa, pytania już nasuwają się bardziej osobiste. Co ja robię tu, jakie jest moje miejsce na tej ziemi, czy dbam o sumienie, które będzie mnie rozliczało z mojego postępowania przy końcu mojego życia, którego droga nie zawsze była prosta, a nieraz do jakiegoś celu szedłem "opłotkami".


I nikt mnie nie przekona, że znajdzie się chociaż jedna osoba na tym świecie, która przeszła czy przejdzie tą prostą drogą, prowadzącą do życia wiecznego.. Ale taka analiza swojego życia przychodzi z czasem, może z wiekiem. W moim przypadku było to natchnienie, może zesłane przez Pana Ducha Świętego, może przez Naświętszą Mateńkę i powiedziało mi obudź się z marazmu, bo możesz nie zdążyć już wyjść na tę prostą drogę. I wówczas wiele spraw zaczęło się układać zupełnie inaczej. Z czasem zaobserwowałem, że wszystko w życiu ma sens. Pan Bóg tak kieruje losem, że nawet po kilku miesiącach podjęcia jakiejś decyzji, mimo, że w pierwszej fazie te decyzje stwarzały jakiś oportunizm, ale później okazały się jak najbardziej właściwe.   


Także biorąc pod uwagę wcześniejsze pytania i pogłębianie wiedzy może nie tyle z Pisma Świętego, co  widzeń świątobliwej ANNY KATARZYNY EMMERICH " Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Marii wraz z tajemnicami Starego Przymierza" podpartej walorami filatelistycznymi powyższego tematu z całego świata, doszedłem do wniosku, że to może się komuś przydać.


Innym znowu motywem jest sprawa mojego artykułu na stronie internetowej www.epopejabalonowa.pl  w menu witryny "Ciekawostki" - Poczta Bożonarodzeniowa napisałem, prezentując walory np. poświęcone 200-leciu kolędy „Cicha noc“, że na tą 200 – setną rocznicę chyba najpiękniejszej kolędy "Cicha Noc" znanej na całym świecie, z okazji jubileuszu przedstawię temat Bożego Narodzenia opisanego właśnie w widzeniach świątobliwej ANNY KATARZYNY EMMERICH. Sumując to wszystko wychodzi mi pokazanie całej wielkiej dwutomowej książki wraz z walorami filatelistycznymi.

 

1

 

Ta strona internetowa poświęcona jest wszystkim czytającym, aby im za Przyczyną Panny Przenajświętszej była pożyteczną, ku dostąpieniu żywota wiecznego.