Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ewangelia według Łukasza.

 

Łukasz, lekarz z Antiochii w Pisidii, był nieżydowskim neofitą Pawła i pisał raczej odmienną historią życia Mistrza. Został uczniem Pawła i zaczął poznawać życie i nauki Pana Jezusa w roku 47 n.e. W swym zapisie Łukasz zachował wiele ze „świetności Pana Jezusa Chrystusa”, zbierając fakty od Pawła i innych. Łukasz przedstawia Mistrza jako „przyjaciela celników i grzeszników”. Nie pisał on wielu swych notatek w formie Ewangelii, zrobił to dopiero po śmierci Pawła. Łukasz pisał w roku 82, w Achai. Planował napisać trzy książki, omawiające historię Chrystusa i chrześcijaństwa, ale zmarł w roku 90 n.e., zanim skończył drugą z tych prac – „Dzieje Apostolskie”.

 

Łukasz, gdy gromadził materiał do swojej Ewangelii, z początku polegał na historii życia Pana Jezusa jak mu ją Paweł opowiedział. Zatem Ewangelia Łukasza jest w pewnym stopniu Ewangelią według Pawła. Łukasz miał również inne źródła informacji. Nie tylko przeprowadzał wywiady z dziesiątkami naocznych świadków licznych epizodów życia Pana Jezusa, które zapisywał, ale miał także ze sobą kopię Ewangelii Marka, znaczy jej pierwsze cztery piąte, narrację Izydora oraz skrócony zapis, zrobiony w roku 78 n.e., w Antiochii, przez wyznawcę o imieniu Cedes. Łukasz miał też zniszczoną i mocno redagowaną kopię pewnych notatek, rzekomo robionych przez Apostoła Andrzeja.

 

62 63

 

66

 

100

 

103

 

Pala d'Oro znajduje się przy głównym ołtarzu bazyliki San Marco. Jest to stół pokryty świętymi obrazami ze złota, srebra i setek kamieni szlachetnych. Działa jako relikwiarz dla pozostałości św. Marka Ewangelisty. W obecnej formie mierzy cm. 334x212. Zasadniczo można go podzielić na dwie części, gdzie w dolnej części zwraca się uwagę na Chrystusa, otoczonego Ewangelistami i aniołami, w towarzystwie innych Apostołów i Proroków. U góry wizerunek Archanioła Michała z najważniejszymi wydarzeniami z życia Chrystusa. Pala d'Oro jest dziełem artystycznego geniuszu bizantyjskich złotników.

 

Zlecono wykonanie słynnym greckim złotnikom, aby był wystawiany podczas najważniejszych uroczystości, które miały miejsce w Bazylice św. Marka. Na przestrzeni wieków był kilkakrotnie powiększany i odnawiany, aż jest taki, jaki jest dzisiaj: wspaniała, całkowicie złota bizantyjska praca z licznymi klejnotami i emaliami, umieszczonymi wokół wizerunków Pana Chrystusa Jezusa w okresie apostolskim.

 

Podczas niektórych specjalnych uroczystości ołtarz przymocowany do tzw. szpilki jest obracany i pokazywany wiernym, aby mogli podziwiać majestat artefaktu i wspaniałość państwa weneckiego.

 

69

 

70

 

Ewangeliarz Ostromira jest najstarszą rosyjską datowaną książką. Ewangelia ta została napisana w latach 1056-1057 w Wielkim Nowogrodzie przez diakona Grzegorza na zamówienie nowogrodzkiego urzędnika książęcego Ostromira, o czym świadczy zapis dokonany na końcu książki przez samego diakona Gregory'ego. Obecnie Ewangelia Ostromira znajduje się w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu. Kiedy obchodzono 1000. rocznicę chrztu Rosji, opublikowano dokłasne kopie wydania Ewangelii Ostromirowskiej. Pięć tysięcy egzemplarzy tej publikacji rozpowszechniło się na całym świecie, a teraz wielu fanów starej rosyjskiej książki może studiować ten największy zabytek rosyjskiej kultury prawosławnej.


Ewangelistów przedstawiano tradycyjnie w ikonografii. Łukasz z piórem, zatopiony w lekturze zwoju, a u góry: „Na tym obrazie cielęcym Duch Święty ukazał się Łukaszowi”.

 

105

 

„Symbolem św. Łukasza jest wół, gdyż podobnie jak wół, tak i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus został zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna swoją Ewangelię opowiadaniem o Janie Chrzcicielu, podarowanym rodzicom, Zachariaszowi i Elżbiecie, jeszcze w późnej starości. Bardzo słusznie przypisywano św. Łukaszowi, symbol wołu; oba rogi bowiem oznaczają Stary i Nowy Testament, a kopyta cztery Ewangelie (…).”
Inne tłumaczenie: Symbolem Łukasza jest wół (cielątko), gdyż jest zwierzęciem roboczym i ofiarnym, a tak właśnie Łukasz przedstawia Jezusa, jako wielkiego sługę ludzi i jako ofiarę za całą ludzkość.

 

79 99

 

116  

 

Portret św. Łukasza (miniatura) XII w. Łukasz jest pozowany w trakcie pisania.

 

155

 

146

 

Począwszy od 1 stycznia 2002 r. papiery wartościowe (w tym znaczki) emitowane przez Państwo Watykańskie były oznaczone wartością nominalną wyłącznie w euro. Pierwsza seria „Znaczki automatyczne – z automatu” w euro. Czterech Ewangelistów.

 

171

 

Medal z Apostołem Łukaszem („Towarzysz Pawła - Ewangelisty Miłosiernej Miłości Boga”),
Medal autorstwa Vasco Nuno,
Średnica ⌀ 70mm,
Wydany w Portugalii,
Waga 128 g,
Materiał brąz,
Grubość 0,6 cm,
Numer serii 52/500

 

90

 

91