Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

36 36a

 

62

 

W Nazarecie życie Świętej Rodziny płynęło cicho i spokojnie. Jezus wyrósł na pięknego i silnego chłopca. Niczym nie różnił się od swych rówieśników, ukrywał bowiem swe boskie pochodzenie. Brał udział w zajęciach domowych, był posłuszny, chętnie wykonywał polecenia Maryi i Józefa. Wykonywał zajęcia zwykłe i powszednie. Pomagał przybranemu Ojcu w różnych zajęciach, ucząc się zawodu cieśli, a Maryja prowadziła dom i wprowadzała Jezusa w życie społeczności ludzkiej, tym samym Jezus dawał olbrzymie świadectwo dla czci swojego Ojca i Matki.

 

94

 

188

 

Życie świętej Rodziny jest wzorem dla wszystkich rodzin. Panowała tam wielka miłość i wzajemne poszanowanie.

 

225

 

95

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1999 Międzynarodowym Rokiem Osób Starszych pod hasłem „Społeczeństwo otwarte dla wszystkich pokoleń”. Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw. Trzeba podejmować zadania w środowiskach lokalnych, które przyniosą pomoc i radość Seniorom, a także pozwolą im aktywnie włączyć się w życie innych pokoleń.


Nasze czasy – bez wątpienia – są epoką długowieczności. Do 2025 roku 25 % ludności w wieku powyżej 60 lat dożyje przynajmniej 80-tki, tak wynika z opracowań naukowców, pod warunkiem, że nie damy się pokonać epidemii. W dużej mierze zależy to od nas wszystkich: noszenie maseczki z zakładaniem jej na usta i nos ( bo tak tylko na usta, to jakby spodnie czy spódnicę opuscić do kolan i tak się poruszać), bardzo częste mycie rąk, ich dezynfekcja przy wchodzeniu i wychodzeniu np. ze sklepów (co bardzo mało osób to czyni), zachowanie odległości od innych osób i w miarę możliwości jak najmniej opuszczać mieszkanie, by nie dawać szansy wirusowi na rozprzestrzenianie się. To może być trudne, bo organizm się buntuje, umysł się buntuje, ale to jest konieczne do czasu wynalezienia szczepionki, która całkowicie zlikwidowałaby ten wirus. Bo to co w tej chwili się dzieje to nie jest druga fala, to dopiero pierwsza się rozwija. Myślę, że trzeba podjąć następne kroki i badać rokrocznie, tych wszystkich, którzy wyzdrowieli po ataku wirusa, bo ten wirus mógł się utajnić i będzie mutował, by po trzech czy pięciu latach wrócić właśnie po raz drugi. Trzeba wszystko zrobić by znależć szczepionkę do unicestwienia tego „inteligentnego stwora”. I dlatego to IV przykazanie mowi między innymi, by pomagać tym starszym ludziom, aby długo żyli na ziemi. Przykazanie to zwraca naszą uwagę na więź międzypokoleniową; na to, że żadne pokolenie nie może się obejść bez innych pokoleń. Nie mogą starsi ludzie być tak traktowani, jakby byli niepotrzebni. Rodziną w szerszym znaczeniu jest również Kościół, ojczyzna i cała ludzkość. Chrześcijanin ma zatem troszczyć się o rozwój i umocnienie Kościoła. Powinien też wypełniać swoje obowiązki wobec ojczyzny i według swoich możliwości, troszczyć się o los wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę.

 

212 213

 

215

 

224

 

Jan Paweł II pisał w Testamencie: „W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców……." Nawet zdjęcie swoje mamy trzymał na biurku w pałacu Apostolskim w Watykanie.
Kardynał Dziwisz tak wspomniał: „Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że duchowa postawa przyszłego papieża i świętego uformowała się w rodzinie, dzięki wierze rodziców. Mogliby i oni stać się przykładem dla współczesnych rodzin i patronami naszych rodzin” argumentował to mówiąc o ewentualności wszczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego rodziców papieża.


Św. Jan Paweł II tak pisał o swoim tacie: „Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym.”


W innej homilii Jan Paweł II mówił: „Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”.


Myślę, że z postawy naszego świętego Papieża możemy brać przykład a medal przedstawiający Jego rodziców niech nam zawsze przypomina o IV przykazaniu "Czcij ojca swego i matkę swoją", które mówi o wzajemnych relacjach dzieci i rodziców.

 

Moneta mosiężna, medal – Rodzice Jana Pawła II
Awers: Rodzice Jana Pawła II Emilia i Karol Wojtyła
Rewers: Dom Pielgrzyma Częstochowa
Średnica: 30 mm
Metal: Mosiądz
Waga: 12 g

 

138

 

139

 

Dwa medale, które w swojej treści zawierają się w czwartym przykazaniu. Dzień Ojca i Dzień Matki, to święta będące wyrazem szacunku dla rodziców. Dzień Ojca to święto, które jest tak samo ważne jak Dzień Matki.
 
Obchody Dnia Matki sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Na wiosnę szczególnym kultem otaczano wtedy matki-boginie, które symbolizowały płodność i urodzaj. Bardziej bliskie nam współcześnie obchody pojawiły się ponownie w XVII wieku w Anglii.
 
Tradycja Dnia Ojca nie jest tak długa, ani nie zyskała tak dużej popularności na świecie jak Dzień Matki. Obchody Dnia Ojca zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych po tym, jak ogromnym sukcesem okazały się święta honorujące matki. W USA ojcowie mogli cieszyć się swoim dniem po raz pierwszy w 1910 roku.
 
Piękny antyczny i rzadki brązowy medal Dnia Ojca 1985. Medal ten został wykonany w 1985 roku przez wybitnego portugalskiego rzeźbiarza Cabrala Antunesa, laureata krajowych i międzynarodowych nagród.
 
Medal ma średnicę 10 cm i grubość 4 mm. Waży 322 gramy. 
 
Wspaniały tekst na rewersie medalu, mówiący o wielkim przywiązaniu ojca do syna i syna do ojca.
 
„Mój tata:
Chcę, abyś był moim towarzyszem przez wiele lat - i abyś był sternikiem budowanego przez nas statku.
Dokładnie jak cała i silna wolność, będziemy czymś więcej niż drzewem i korzeniem, które obejmują się prawdą aż do śmierci!”
A. Sousa Freitas
 
António Sousa Freitas pisał dzieła literackie, był autorem zbioru wierszy. W 1969 roku założył portugalskie Biuro Medalionów, gdzie pracował z rzeźbiarzem Cabralem Antunesem,będąc wielkim motorem kolekcjonerstwa w tej dziedzinie w Portugalii, który został uznany zarówno przez kolekcjonerów, jak i przez samo państwo.
 
233
 
234
 
 
Order Serca Matkom Wsi / Centralny Związek Kółek Rolniczych - Plebiscyt "Gospodyni".
 
Odznaczenie to nadawane jest przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Order jest zaszczytnym wyróżnieniem dla kobiet żyjących na wsi, za ich poświęcenie włożone w wychowanie dzieci i jednoczesne prowadzenie gospodarstw rolnych, często połączone jeszcze z aktywnością społeczną w swoim lokalnym środowisku. Jest to symbol uznania za pracowitość, cierpliwość, wytrwałość i wiele wyrzeczeń poniesionych dla dobra ojczyzny i przyszłych pokoleń.
 
Rok: 1979,
Materiał: tombak patynowany,
Wymiary: Ø70,
Projekt: Piotr Gawron,
Wykonanie: Mennica Państwowa,
Nakład: 5000 szt.
 
235
 
236